Agenda

Infobijeenkomst voor patiënten: Veranderde regels rond zorg en hulpmiddelen

  U heeft als patiënt de juiste zorg en hulpmiddelen nodig. Wat betekenen de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet langdurige zorg (WLZ) voor u? Hoe pakt u het…

Cursussen ademondersteuning en laatste levensfase voor verpleegkundigen en verzorgenden – vol

  Op vrijdag 24 maart geeft het ALS Centrum twee cursussen voor verpleegkundigen en verzorgenden. Dit zijn de cursussen  ‘Ademen en ademondersteuning bij ALS’ en ‘Laatste levensfase bij ALS’.  De interactieve cursus ‘Ademen en…

Gespreksgroep ALS, gespreksgroep ALS-FTD en gespreksgroep PSMA

  De patiëntenvereniging Spierziekten Nederland organiseert gespreksgroepen voor mensen met ALS, PSMA en PLS en hun naasten. Het kan prettig zijn ervaringen uit te wisselen met mensen die in een vergelijkbare situatie verkeren, mensen…

Cursus zorgvaardigheden bij chronische beademing CTB UMC Utrecht

  Het Centrum voor Thuisbeademing (CTB)- UMC Utrecht geeft maandelijks de cursus Zorgvaardigheden voor professionele zorgverleners, zoals verpleegkundigen en verzorgenden, van niveau 1 t/m 5. In deze cursus leer je de vaardigheden…

Open dag ALS Centrum

  Woensdag 24 mei 2017 van 18.30 tot 21.30 uur organiseert het ALS Centrum Nederland een open dag in het UMC Utrecht voor alle donateurs en andere geïnteresseerden. Er zijn lezingen, een rondleiding…

ALS dag voor patiënten en familie

  Stichting ALS Nederland organiseert op zondag 18 juni 2017 een dag voor alle patiënten met ALS, PLS en PSMA en hun familie. Deze dag is ter gelegenheid van de Wereld ALS dag. Het…

Gespreksgroep PLS

Het kan prettig zijn ervaringen uit te wisselen met mensen die in een vergelijkbare situatie verkeren, mensen aan wie je niet alles hoeft uit te leggen. Heeft u, uw partner of familielid PLS? U…