Cursus zorgvaardigheden bij chronische beademing CTB

Er zijn in Nederland vier Centra voor Thuisbeademing (CTB) in Utrecht, Groningen, Rotterdam en Maastricht. Zij verzorgen trainingen voor professionele zorgverleners, zoals verpleegkundigen en verzorgenden die zorgdragen voor een patiënt met beademing. 

In deze cursus leren zorgverleners de vaardigheden die nodig zijn om de voorbehouden- en risicovolle handelingen bij de zorg aan chronisch beademden, zoals veel ALS-patiënten, veilig en verantwoord uit te kunnen voeren.

Het CTB waar een patiënt terecht kan wordt bepaald op basis van de regio indeling. Een overzicht van de Centra voor Thuisbeademing, adressen en regioverdeling vindt u hier. Bekijk het scholingsaanbod van het CTB voor uw regio: