Cursus zorgvaardigheden bij chronische beademing CTB UMC Utrecht

 

Het Centrum voor Thuisbeademing (CTB)- UMC Utrecht geeft maandelijks de cursus Zorgvaardigheden voor professionele zorgverleners, zoals verpleegkundigen en verzorgenden, van niveau 1 t/m 5.

In deze cursus leer je de vaardigheden die nodig zijn om de voorbehouden- en risicovolle handelingen bij de zorg aan chronisch beademden, zoals veel ALS-patiënten, veilig en verantwoord uit te kunnen voeren.

Deze cursus bestaat uit:

  • Een cursusdag. Tijdens deze dag worden de vaardigheden aangeleerd. De theorie maak je jezelf eigen d.m.v. een voorbereidingsopdracht. Vanuit praktijksituaties oefen je de vaardigheden op fantomen, gebruikmakend van alle materialen die je in het werk ook gebruikt
  • Het praktijkdeel van de cursus. Dit vindt plaats tijdens de werkzaamheden met de chronisch beademde cliënten op je werkplek onder begeleiding van bekwame collega zorgverleners
  • Wanneer de cursist voldoende oefening heeft gekregen wordt hij/zij getoetst of hij/zij bekwaam genoemd kan worden
  • Als de bekwaamheid is vastgesteld, mag de zorgverlener voortaan zelfstandig de voorbehouden handelingen uitvoeren
  • Hij/zij ontvangt een bekwaamheidsverklaring die 3 jaar geldig is en dat door middel van het volgen van nascholingen verlengd kan worden

Meer informatie en alle cursusdata vindt u op de website van het Centrum voor thuisbeademing van het UMC Utrecht.