Cursussen ademondersteuning en laatste levensfase voor verpleegkundigen en verzorgenden (VOL)

 

Op vrijdag 21 april geeft het ALS Centrum twee cursussen voor verpleegkundigen en verzorgenden. Dit zijn de cursussen  ‘Ademen en ademondersteuning bij ALS’ en ‘Laatste levensfase bij ALS’. 

De interactieve cursus ‘Ademen en ademondersteuning bij ALS’ richt zich op de symptomen van respiratoire insufficiëntie en de gevolgen van toenemende zwakte van de ademhalingsspieren. Ook gaat de cursus in op wat ademondersteuning inhoudt, op welke manier de patiënt bij zijn ademondersteuning begeleid kan worden, en wie hierbij betrokken is. Tevens bestaat de mogelijkheid om te oefenen met airstacken.

De interactieve cursus ‘Laatste levensfase bij ALS’ richt zich specifiek op het herkennen van de laatste levensfase bij ALS/PSMA en op het behandelen en begeleiden van een toenemende ademhalingszwakte in de laatste fase. Ook gaat deze cursus in op het beëindigen van de beademing en verschillende aspecten van de zorg in de laatste levensfase van de patiënt.

Voorwaarde voor deelname is het hebben afgerond van de gratis e-cursus “Introductie ALS” en het gratis minicollege Hoestbeweging. Er kunnen maximaal 20 cursisten deelnemen.

Trainer

De cursussen worden gegeven door logopedist Carine Roos van De Hoogstraat Revalidatie en ALS Centrum Nederland in het UMC Utrecht.

Plaats

UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.
Routebeschrijving: http://www.umcutrecht.nl/nl/Over-ons/Contact-Route
In zaal D3, kamer 23 (D03.331)

Programma

– 09.30 uur: Inloop
– 10.00-12.00 uur: Cursus “Ademen en Ademondersteuning bij ALS” (VOL)
– 12.00-13.00 uur: Lunch (voor de lunch wordt gezorgd)
– 13.00-15.00: Cursus “Laatste Levensfase bij ALS” (VOL)

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door uw voor- en achternaam, functie, team, instelling, BIG-nummer en V&VN nummer met de naam en datum van de cursus te mailen naar n.oner@umcutrecht.nl

Indien u een cursus voor uw gehele team wilt, kunt u contact opnemen met het ALS behandelteam in uw regio. Het voordeel hiervan is dat u meteen de zorg en behandeling van uw patiënten kunt afstemmen.

Accreditatie

Verpleegkundigen en verzorgenden ontvangen twee accreditatiepunten voor de cursus Ademondersteuning en drie accreditatiepunten voor de cursus Laatste levensfase (Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, categorie Neuro, Palliatieve Zorg, Wijkverpleegkunde en Revalidatie).

Deze cursussen zijn ontwikkeld binnen het project ALS Kennisplatform gefinancierd door Stichting ALS Nederland.