Infobijeenkomst voor patiënten: Veranderde regels rond zorg en hulpmiddelen

 

U heeft als patiënt de juiste zorg en hulpmiddelen nodig. Wat betekenen de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet langdurige zorg (WLZ) voor u?
Hoe pakt u het goed aan? Wie kan u adviseren? Hoe bereidt u zich voor op het keukentafelgesprek? Patiëntenvereniging Spierziekten Nederland organiseert hierover onderstaande informatie bijeenkomsten voor patiënten en naasten.

● Zaterdag 11 maart 2017 14.00-16.30 uur Drachten
● Vrijdag 24 maart 2017 14.00-16.00 uur Roermond

Volg ook de online cursus Het keukentafelgesprek op Spieracademie.nl

Om u aan te melden voor een bijeenkomst wordt gevraagd om lid te worden van Spierziekten Nederland. Spierziekten Nederland is de patiëntenvereniging voor alle mensen met een spierziekte. De vereniging heeft diagnosewerkgroepen en een nieuwsbrief speciaal voor mensen met ALS, PLS en PSMA.