Ondersteuningsprogramma voor partners van mensen met ALS of PSMA

“ALS/PSMA heb je samen”, is een bekende uitspraak. Uiteraard gaat er veel zorg en aandacht van familie, vrienden, professionele hulpverleners en dokters naar de patiënt. Maar ook voor de partner van de patiënt…

Spelsysteem voor communicatie

Een spelsysteem of letterkaart kan een hulpmiddel zijn voor communicatie met patiënten die volledig verlamd zijn en niet meer kunnen spreken. Door elke letter van een woord af te gaan kan met alleen…

Wensen rondom het levenseinde

Het is belangrijk om specifieke wensen en gedachten rond het levenseinde met naasten te bespreken en deze eventueel vast te leggen. Voor ieder mens – ook voor niet ALS-patiënten – kan het…

Communicatieproblemen

Spreken is de snelst en meest gebruikte manier om informatie over te brengen. Wanneer door ALS of PLS de spieren die betrokken zijn bij praten aangedaan raken en deels (bij ALS uiteindelijk…

Huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging thuis

Mensen met ALS, PSMA of PLS zijn vroeg of laat aangewezen op huishoudelijke hulp en op hulp bij de verpleging en verzorging in de thuissituatie. De verschillende soorten hulp die patiënten nodig…

Tillift

Een tillift is een hulpmiddel voor mensen die niet of nauwelijks meer kunnen staan en bijvoorbeeld niet meer zelfstandig vanaf het bed in een rolstoel kunnen komen. Een tillift tilt je omhoog…

Voedingsadviezen bij ALS

Klik op onderstaand document voor voedingsadviezen voor mensen met ALS. De adviezen gaan over obstipatie, het voorkomen van verslikken, op gewicht blijven en het verminderen van slijmvorming. Het is belangrijk dat ALS-patiënten voldoende…