Aangepaste stoel of sta-op stoel

Laatst bijgewerkt op 31 maart 2017

Een andere naam voor een aangepaste stoel is een ‘sta-op’ fauteuil. Niet te verwarren met ‘relaxfauteuil’. 

Een sta-op stoel wordt bij de verzekering een ‘aan functiebeperking aangepaste stoel’ genoemd. ALS-patiënten komen hiervoor alleen in aanmerking wanneer er naast problemen bij het opstaan ook problemen bij het zitten zijn. Deze zitproblemen maken dat er speciale aanpassingen noodzakelijk zijn aan de stoel. Reguliere meubelzaken kunnen deze speciale aanpassingen niet leveren.

Iedere zorgverzekeraar heeft een eigen Reglement Hulpmiddelen opgesteld, meestal te downloaden van de website van de zorgverzekeraar. Hierin staan de voorwaarden en de procedure vermeld.

Aan functiebeperking aangepaste stoelen

Aanspraak op een ‘aan functiebeperking aangepaste stoel’ bestaat indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • Er sprake is van problemen bij het zitten.
  • Er kan niet worden volstaan met een stoel die voldoet aan de normale ergonomische eisen.

Een ‘aan functiebeperking aangepaste stoel’ heeft één of meer van de volgende functies of aanpassingen:

  • specifieke polstering
  • abductiebalk
  • arthrodese-zitting
  • pelottes voor zijwaartse steun

Er bestaat geen aanspraak op aan functiebeperkingen aangepaste stoelen wanneer het alleen om het helpen opstaan gaat.

Meer informatie over de sta-op stoel vindt u op de hulpmiddelenwijzer van Vilans.

aanfunctiebeperkingenaangepastestoel

Voorbeeld van een aan functiebeperkingen aangepaste stoel op de hulpmiddelenwijzer.

Opmerkingen bij de aanvraag van aangepaste stoel

Bij de aanvraag van een aangepaste stoel voor een ALS-patiënt is het belangrijk te kijken naar de toekomstige problemen. In eerste instantie is vaak alleen het opstaan een probleem, maar in een latere fase van het ziekteproces ontstaan er steeds meer zitproblemen. Het is verstandig bij de aanvraag te spreken van een ‘aan functiebeperkingen aangepaste stoel’ en niet van een ‘sta-op-stoel’.

Verder moeten in de aanvraag rekening gehouden worden met de kans op decubitus (doorligplekken): Vanwege verhoogd risico op decubitus (gewichtsafname, verminderde doorbloeding door afname bewegingsmogelijkheden) is een anti-decubituszitting noodzakelijk. Tevens is het belangrijk dat de persoon van zithouding kan veranderen om het risico op decubitus te verlagen en comfortabel te kunnen zitten. Hiervoor zijn voldoende verstelmogelijkheden van de stoel noodzakelijk.

Een voorbeeldrapportage kan hier gevonden worden, een aanvraag ondersteunende brief voor de zorgverzekeraar hier.

Aanvraagprocedure

Er is een verwijsbrief met medische diagnose (machtiging) van revalidatiearts of specialist met daarbij een ergotherapeutisch rapport van eisen nodig. De aanvraag kan naar de zorgverzekeraar gestuurd worden of naar een door de zorgverzekeraar gecontracteerde leverancier (adressen op te vragen bij de zorgverzekeraar). Controleer bij uw zorgverzekeraar waar de aanvraag naar toegestuurd moet worden. De zorgverzekeraars hebben met de gecontracteerde leveranciers hierover afspraken gemaakt. De leverancier zal een afspraak maken met de ALS-patiënt voor de indicatiestelling en de passing. De stoel wordt tijdens de passing bij de leverancier of bij de ALS-patiënt thuis aangemeten. U kunt met uw ergotherapeut overleggen of deze hierbij aanwezig moet zijn.

Na de passing wordt bekeken in hoeverre er een bestaand hulpmiddel in het depot aanwezig is, dat aan de criteria voldoet. Als dit niet het geval is, wordt er een nieuw hulpmiddel besteld en bij de patiënt thuisbezorgd. Het is verstandig om vooraf te oriënteren op het hulpmiddel, bijvoorbeeld door van tevoren de stoel te gaan uitproberen bij de leverancier of in uw revalidatie instelling.

Andere hulpmiddelen

Tamara Rouschop
  • ergotherapeut, Revalidatiecentrum De Hoogstraat

Ik ben ergotherapeut in het ALS-behandelteam van De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.