Aanvragen van vervoersvoorzieningen

Laatst bijgewerkt op 22 augustus 2017

Wanneer je een probleem met je vervoer kun je een aanspraak doen op een vervoersvoorziening. Vervoer voor sociale aangelegenheden zoals het bezoeken van familie of vrienden, wordt vergoed door de gemeente. Deze vergoeding is inkomensafhankelijk. Vervoer op medische gronden wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Vervoersvoorziening is gericht op het opheffen of verminderen van beperkingen bij het verplaatsen. De gemeente stelt een (vergoeding voor een) vervoersmiddel ter beschikking. Dat kan een algemene voorziening (bus of trein) zijn, collectief vervoer of een andere individuele voorziening, zoals een scootmobiel. Elke gemeente hanteert voorwaarden om in aanmerking te komen voor eventuele vervoersvoorzieningen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het WMO-loket van uw gemeente.

Collectief vervoer binnen de regio

Kunt u niet met het openbaar vervoer reizen? Collectief vervoer is een vorm van openbaar vervoer binnen de gemeente en/of regio (regiotaxi) speciaal gericht op mensen met beperkingen. Het betreft vervoer van deur tot deur of van deur tot een halte, bijvoorbeeld het station. Maximaal één uur voor vertrek kan het vervoer worden besteld. Soms kunnen mensen ook op bepaalde tijdstippen bij vaste haltes opstappen, bijvoorbeeld in een winkelcentrum. Er kan ook gebruik gemaakt worden van het collectief vervoer op tijden waarop het normale openbaar vervoer ook te gebruiken is.

Reizen buiten de regio met Valys

Valys is taxivervoer buiten de regio. Een bestemming ligt buiten de regio wanneer deze meer dan vijf openbaarvervoerszones ver is. Het vervoer van Valys is bedoeld voor het maken van uitstapjes en niet voor reizen naar school, werk of het ziekenhuis.

Om gebruik te kunnen maken van Valys is een Valys-pas nodig. Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig. U komt in aanmerking voor een pas als u één van de volgende documenten heeft:

  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer (zoals bijvoorbeeld een Regiotaxipas);
  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo rolstoel of -scootmobiel;
  • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
  • een OV-Begeleiderskaart;
  • een verklaring van, of namens, uw gemeente dat, ondanks dat u niet beschikt over bovenstaande documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat.

Vervolgens wordt beoordeeld of uw informatie volledig is en of u inderdaad in aanmerking komt voor Valys vervoer.

Voor meer informatie zie www.valys.nl.

Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kan een voertuig dichtbij de bestemming geparkeerd worden. Ook mag er geparkeerd worden op plaatsen waar andere bestuurders dat niet mogen, bijvoorbeeld op een algemene gehandicaptenparkeerplaats of maximaal drie uur langs een gele onderbroken streep. Een persoon met een beperking heeft recht op een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart. De gemeente verstrekt de kaart. Een gehandicaptenparkeerkaart is geen WMO-voorziening.

Aan de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart zijn kosten verbonden. Ook moet de aanvrager medisch gekeurd worden. Dit geldt niet voor een aanvraag van verlenging van de kaart. De gemeente kan leges (= een soort administratiekosten) in rekening brengen. De gemeente kan de kosten van de keuring en de leges vergoeden op grond van de WMO, de gemeente is hiertoe echter niet verplicht.

Fiets

Om recht te hebben op een WMO-vergoeding voor een speciale fiets moet de patiënt voldoen aan de voorwaarden voor een vervoersvoorziening. De gemeente kan extra regels stellen. Voor een gewone fiets kan geen beroep gedaan worden op een WMO-vergoeding. Voor een aantal speciale fietsen zoals een driewielfiets kan wel een beroep gedaan worden op de WMO.

Ziektekostenverzekeraar

Medisch taxivervoer kan aangevraagd worden bij de ziektekostenverzekeraar en wordt soms vergoed. Het betreft vervoer van huis naar een ziekenhuis of revalidatiecentrum. In de polis staat vermeld of de ziektekostenverzekeraar dit in het pakket heeft.

Gerelateerd

Tamara Rouschop
  • ergotherapeut, Revalidatiecentrum De Hoogstraat

Ik ben ergotherapeut in het ALS-behandelteam van De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.