Epidemiologie van ALS

Laatst bijgewerkt op 20 september 2016

ALS komt alleen voor bij volwassenen, iets vaker bij mannen dan bij vrouwen. Jaarlijks krijgen 400 tot 500 mensen in Nederland de diagnose ALS te horen. In totaal zijn er in Nederland ongeveer 1400 mensen met ALS.

Incidentie

Het aantal nieuwe patiënten per jaar (incidentie) ligt tussen de 1,4 en 3 per 100.000 Nederlanders. Dat is omgerekend ongeveer 10 nieuwe patiënten per week in Nederland. De ziekte ALS begint op volwassen leeftijd (gemiddeld 50 tot 60 jaar).

Prevalentie

De prevalentie van ALS (het aantal patiënten op een bepaald ogenblik) ligt tussen de 4 en 6 per 100.000 Nederlanders. Het totaal aantal patiënten met ALS in Nederland is ongeveer 1400. ALS komt iets meer voor bij mannen dan bij vrouwen (de verhouding is ongeveer 1,5 : 1). Boven de 65 jaar is dit verschil echter verdwenen.

De incidentie en prevalentie zijn over de gehele wereld gelijk. Er zijn geen grote verschillen tussen landen of continenten.

Er zijn wel drie regio’s in de West Pacific waar de incidentie veel hoger ligt dan in de rest van de wereld. De grootste van deze drie regio’s is het eiland Guam. Hier krijgen 143 per 100.000 mensen elk jaar een ziekte die lijkt op ALS, gecombineerd met Parkinson en Alzheimer. Het voorkomen van de ziekte wordt in dat gebied in relatie gebracht met het eten van zaden waarin β-methylamino-L-alanine (BMAA) zit. De twee andere gebieden zijn West Papua en de Kii Peninsula in Japan.

Onderzoek

In epidemiologisch onderzoek van het ALS Centrum is aangetoond dat roken meer kans geeft op het krijgen van ALS. Ook lijken vrouwelijke hormonen (niet ‘de pil’) mogelijk te beschermen tegen ALS. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat vrouwen op jongere leeftijd minder vaak ALS krijgen dan mannen.

Om meer te weten te komen over ALS vraagt het ALS Centrum alle ALS-patiënten om mee te doen aan onderzoek. Op deze manier willen de onderzoekers de risicofactoren voor ALS vinden. Lees meer over dit grootschalige ALS onderzoek.

Drs. Anne Visser
  • arts-onderzoeker, UMC Utrecht

Ik doe onderzoek naar de omgevingsfactoren die invloed hebben op het ontstaan van ALS.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.