Gespreksgroep PLS

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2017

Het kan prettig zijn ervaringen uit te wisselen met mensen die in een vergelijkbare situatie verkeren, mensen aan wie je niet alles hoeft uit te leggen. Heeft u, uw partner of familielid PLS? U bent van harte welkom om aan te sluiten bij de groepsgesprekken georganiseerd door de patiëntenvereniging Spierziekten Nederland.

PLS
De eerst volgende bijeenkomst is op zaterdag 24 juni 2017 14.00-16.00 uur Nieuwkoop. Kijk voor volgende bijeenkomsten op de jaaragenda van de Spieracademie of neem contact op met Spierziekten Nederland.

Aanmelden

Spierziekten Nederland vraagt mensen om lid te worden. Naast het bijwonen van bijeenkomsten biedt Spierziekten Nederland haar leden een magazine, een online nieuwsbrief en een persoonlijke digitaal documentatiecentrum. U kunt zich aanmelden op www.spierziekten.nl.

Andere bijeenkomsten

Kijk voor meer informatie en voor andere bijeenkomsten voor patiënten en naasten op de jaaragenda van de Spieracademie van Spierziekten Nederland.

Dr. Akke Albada
  • communicatiemedewerker, UMC Utrecht

Ik ben projectleider van het ALS Kennisplatform en ALS Zorgnetwerk en verantwoordelijk voor de website van het ALS Centrum. Daarnaast ben ik communicatiemedewerker voor TRICALS, Project MinE en het Europese netwerk van ALS Centra, ENCALS.

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.