Handbewogen rolstoel

Laatst bijgewerkt op 21 september 2016

Wanneer een ALS-patiënt meer moeite gaat krijgen met het lopen van langere afstanden kan een rolstoel uitkomst bieden. Een rolstoel kan bij de gemeente worden aangevraagd.

Het is mogelijk om korte afstanden zelfstandig te rijden door gebruik te maken van de hoepels, mits de handfunctie dit toelaat. Mocht dit niet zo zijn, dan kan de patiënt ook geduwd worden.

Type rolstoel

Er zijn verschillende types rolstoelen: een vast frame rolstoel, rolstoelen met een vouwframe, enz. De ergotherapeut kan informatie geven over de voor- en nadelen van rolstoelen, dit is per patiënt verschillend. Voor meer informatie over types rolstoelen, raadpleeg de Vilans hulpmiddelenwijzer.

Handbewogen rolstoel

Handbewogen rolstoel

Het aanvragen van een rolstoel

  • Patiënten kunnen een rolstoel aanvragen bij het WMO-loket van de gemeente.
  • De ergotherapeut van het ALS behandelteam stelt samen met de patiënt een programma van eisen op waar de rolstoel aan moet voldoen. Dit programma van eisen dient ter ondersteuning van de aanvraag van de patiënt. De ergotherapeut kan u inhoudelijk ondersteunen in het aanvraagproces, maar is niet verantwoordelijk voor de keuze. De gemeente neemt uiteindelijk de beslissing welke rolstoel het gaat worden.
  • De gemeente waar de patiënt woont zal met een of meerdere rolstoelleveranciers een contract hebben afgesloten. Het is goed na te gaan welke leverancier dit betreft en welke rolstoelen er in het voorkeurspakket van de gemeente zitten. Vaak beheert de leverancier een depot waar al verschillende rolstoelen staan. De leverancier stelt vaak de indicatie, samen met de gemeente.
  • Tijdens de passing van de leverancier wordt gekeken welke rolstoel aan het programma van eisen voldoet en worden de lichaamsmaten gemeten. Wanneer er een geschikte rolstoel in het depot van de gemeente staat, zal de leverancier deze leveren in plaats van een nieuwe bestellen.
Tamara Rouschop
  • ergotherapeut, Revalidatiecentrum De Hoogstraat

Ik ben ergotherapeut in het ALS-behandelteam van De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.