Het lenen van hulpmiddelen en voorzieningen

Laatst bijgewerkt op 15 februari 2016

Sommige voorzieningen en hulpmiddelen worden niet direct verstrekt door de gemeente of ziektekostenverzekeraar. Deze voorzieningen en hulpmiddelen kunnen geleend worden.

Sinds 1 januari 2013 valt de uitleen van hulpmiddelen niet meer onder de AWBZ, maar onder de zorgverzekeringswet. Voorzieningen en hulpmiddelen waarvan nu al duidelijk is dat deze langer dan 6 maanden nodig zijn kunnen meestal direct aangevraagd worden bij de ziektekostenverzekeraar of gemeente. Andere voorzieningen en hulpmiddelen kunnen geleend worden, in eerste instantie voor drie maanden en daarna zo nodig nogmaals voor drie maanden. Is de voorziening of het hulpmiddel daarna nog nodig, dan wordt deze verstrekt via de ziektekostenverzekeraar of de gemeente.

Kosten

De uitleen is in de meeste gevallen gratis, met uitzondering van enkele eenvoudigere hulpmiddelen zoals krukken en rollators. Hiervoor wordt in bepaalde situaties een kleine vergoeding gevraagd.

Elke regio heeft andere uitleeninstanties. Soms is het een leverancier waar de gemeente of ziektekostenverzekeraar mee werkt, soms zijn het thuiszorgwinkels of andere leveranciers en instanties.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen die vaak in eerste instantie worden geleend zijn:

Paulien Moons
  • ergotherapeut, De Hoogstraat Revalidatie

Ik ben ergotherapeut in het ALS-behandelteam van De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.