Nuedexta naast pseudobulbair affect mogelijk effectief voor bulbaire symptomen ALS

Laatst bijgewerkt op 7 februari 2017

Eerdere studies toonden effect van het medicijn Nuedexta (dextrometmorphan/kinidine) op pseudobulbair affect (dwanglachen en dwanghuilen) bij ALS. Een nieuwe Amerikaanse studie toont ook effect van het Nuedexta op bulbaire symptomen, oftewel problemen met praten en slikken. Nuedexta kan mogelijk tijdelijk kleine verbeteringen geven in spreken, slikken en speekselvloed. 

Een deel van de ALS-patiënten heeft last van buien van ongecontroleerd lachen, huilen of gapen, ook wel genoemd pseudobulbair affect. Ongecontroleerd lachen en huilen kan ook voorkomen bij andere neurologische aandoeningen zoals MS, Parkinson en Alzheimer. Eerdere studies toonden aan dat Nuedexta een positief effect heeft op symptomen als dwanglachen en dwanghuilen [1-5]. Een aantal patiënten rapporteerden dat bulbaire symptomen, zoals moeilijk kunnen praten en slikken, ook verbeterden tijdens behandeling met Nuedexta. Daarop hebben onderzoekers een trial gestart.

Opzet van de trial

Er werd in de Verenigde Staten een onderzoek gestart met een groep patiënten die Nuedexta kreeg en een groep patiënten die een placebo (nepmedicijn) kreeg. De patiënten werden willekeurig in een van de twee groepen ingedeeld.

Zestig patiënten werden behandeld met Nuedexta. De primaire uitkomstmaat was een vragenlijst naar bulbaire klachten, de CNS-BFS (The center for Neurologic Study-Bulbar Function Scale). De secundaire uitkomstmaten waren de tijd van spreken en slikken, ALSFRS-R en VAS schalen.

Resultaten

Na gebruik van Nuedexta was er een positieve tendens zichtbaar, met verbetering van spreektempo, slikken en vermindering van speekselvloed [4]. Er was een significant verschil op de CNS-BFS vragenlijst naar bulbaire klachten tussen de groep patiënten die Nuedexta kreeg (53.66) vergeleken met de placebogroep (58.67).

Conclusie

Dit is een eerste studie; vervolgstudies zijn nodig naar duur van het behandeleffect en naar het effect van Nuedexta op andere symptomen dan dwanglachen en dwanghuilen. Nuedexta kan worden voorgeschreven voor pseudobulbair affect (dwanglachen en dwanghuilen) bij ALS.

Beschikbaarheid

Nuedexta is in 2013 goedgekeurd door de EMA (European Medicines Agency), maar deze marktautorisatie is teruggetrokken op verzoek van de farmaceut (Jenson Pharmaceutical Services Limited). Het middel is daardoor niet toegestaan op de Europese markt en wordt niet in Europa geleverd.

Een aantal patiënten importeren het medicijn vanuit de Verenigde Staten via ALS Worldwide (info@alsworldwide.org). ALS Worldwide stuurt dan formulieren die de patiënt zelf of met hun arts in moeten vullen. Deze route is echter kostbaar en wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Patiënten moeten de Nuedexta dus zelf bestellen en betalen. De patiënt kan met hulp van de revalidatiearts van zijn/haar ALS behandelteam wel een verzoek tot vergoeding doen bij de medisch adviseur van de ziektekostenverzekering van patiënt.

Spierziekten Nederland, Stichting ALS Patients Connected en het ALS Centrum zetten zich in om Nuedexta beschikbaar te krijgen in Nederland. Dit is echter een lange weg. Er is wel een alternatief voor Nuedexta beschikbaar, namelijk het los combineren van de werkzame stoffen: dextromethorfan en kinidine. Lees meer over het alternatief voor Nuedexta.

Referenties

  1. Pioro EP. Review of Dextromethorphan 20 mg/Quinidine 10 mg (NUEDEXTA(®)) for Pseudobulbar Affect. Neurol Ther. 2014 Jun 17;3(1):15-28. doi: 10.1007/s40120-014-0018-5.
  2. Schoedel KA, Morrow SA, Sellers EM. Evaluating the safety and efficacy of dextromethorphan/quinidine in the treatment of pseudobulbar affect. Neuropsychiatr Dis Treat. 2014 Jun 26;10:1161-74. doi: 10.2147/NDT.S30713.
  3. Pioro E.P. et al. Dextromethorphan plus ultra low-dose quinidine reduces pseudobulbar affect. Ann. Neurol. 2010;68:693-702.
  4. Brooks B.R. et al. Treatment of pseudobulbar affect in ALS with dextromethorphan/quinidine: a randomized trial. Neurology. 2004;63(8):1364-70.
  5. Smith et al. Neurology 76 (Suppl4): A 48, 2011
  6. Abstract presentatie op ALS/MND symposium Orlando VS, dec 2016. 10.3109/21678421.2015.1089039
    C8 THE EXPERIMENTAL TREATMENT OF BULBAR SYMPTOMS IN ALS WITH NUEDEXTA. R Smitha*, E Piorob, G Meekinsc, D Gelinasg, J Katze, M Sirdofskyh, K Goslind & G Patteef
Drs. Esther Kruitwagen
  • revalidatiearts, UMC Utrecht

Ik ben revalidatiearts in het ALS behandelteam van het UMC Utrecht

Heeft u feedback op dit artikel? Laat het ons weten.