Richtlijnproject ALS: multidisciplinaire behandelrichtlijn

Het Richtlijnproject ALS richt zich op de update van de multidisciplinaire behandelrichtlijn fysiotherapie, ergotherapie en logopedie die in 2012 is verschenen en de evaluatie van het gebruik van deze richtlijn door fysiotherapeuten,…

Dieetbehandelingsrichtlijn ALS

De Dieetbehandelingsrichtlijn ALS is in 2012 tot stand gekomen en beschrijft de relevante factoren voor het methodisch handelen van de diëtist die van belang zijn voor de diëtistische diagnose en het dieetbehandelplan…

Aangescherpte kwaliteitscriteria ALS behandelteams

De revalidatieartsen van de ALS behandelteams hebben eind 2014 in samenwerking met Spierziekten Nederland en ALS Centrum Nederland de kwaliteitscriteria aangescherpt voor de zorg aan patiënten met ALS, PLS en PSMA. Deze…

Multidisciplinaire Richtlijn ALS

De Multidisciplinaire Richtlijn ALS voor ergotherapie, fysiotherapie en logopedie uit 2012 wordt volop gebruikt in de zorg van de ALS behandelteams. Met deze richtlijnen willen we de kwaliteit van de zorg voor mensen…

Veldnorm Chronische beademing

De Veldnorm Chronische beademing bevat alle afspraken rondom beademingszorg met als doel om de kwaliteit van de zorg rondom de beademing te verbeteren en de samenwerking van alle zorgverleners betrokken bij de…

Richtlijn PEG-plaatsing bij ALS

Bij gewichtsverlies en/of slikproblemen is het plaatsen van een percutane encoscopische gastrostomie (PEG)-sonde bij een ALS-patiënt een gebruikelijke medische interventie. Deze richtlijn biedt ondersteuning aan zorgverleners in de klinische besluitvorming voor een…

Zakboek ALS

Het Zakboek ALS geeft een overzicht van de huidige inzichten op het gebied van ALS en is bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van de diagnose en de begeleiding van mensen met ALS…