Beyond Project MinE-NL, data opslag en analyse van grootste genetische ALS onderzoek ooit

Het project ‘Beyond Project MinE-NL’ zorgt voor de veilige dataopslag en data-analyse van alle DNA-profielen van Project MinE, het wereldwijde en grootste genetische ALS onderzoek ooit. Voor dit project zullen enorme hoeveelheden…

Blog Leonard van den Berg over TRICALS: Meer experimenteel onderzoek voor ALS

Nooit zal het wennen om iemand de diagnose ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose) te moeten vertellen. Iedere patiënt is er één te veel. De paradox is echter, het zijn ook te weinig. ALS-patiënten…

SOPHIA: Harmonisatie en optimalisatie van ALS-onderzoek

SOPHIA is een samenwerkingsproject tussen 17 Europese ALS-centra. De centra werken samen om alle gebruikte methoden in ALS-onderzoek op elkaar af te stemmen. Hierdoor zijn resultaten goed met elkaar te vergelijken en kunnen bijvoorbeeld goede ALS-biomarkers ontwikkeld kunnen worden. Het ALS Centrum Nederland is zowel deelnemer als projectcoördinator.

STRENGTH: Onderzoek naar het ziekteproces van ALS

STRENGTH is een samenwerkingsproject tussen 11 Europese ALS-centra. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar de factoren die de kans vergroten dat iemand ALS ontwikkelt of die het ziekteproces van ALS of…

ALS-CarE: Een zorgsysteem voor mensen met ALS

ALS-CarE is een project van acht Europese ALS-centra. Samen willen zij een zorgsysteem opzetten waardoor een ALS-patiënt in ieder stadium van het ziekteproces de beste zorg krijgt. Dit systeem is direct gebaseerd…

Euro-MOTOR: Europese samenwerking voor ALS onderzoek

Euro-MOTOR is een samenwerkingsproject tussen 15 Europese ALS centra. Binnen dit project doet men onderzoek naar de oorzaak van ALS door te kijken naar omgevingsfactoren, genetische factoren (DNA), eiwitten, RNA en metabolen. De Nederlandse PAN-studie valt ook binnen dit project.

Project MinE: Innovatief genetisch onderzoek

Project MinE is het baanbrekende genetische onderzoek naar ALS op wereldwijde schaal. Het project draait om het verzamelen van genetische data van ALS-patiënten en controlepersonen en het “graven” (mining) in en vergelijken van…