Spelsysteem voor communicatie

Een spelsysteem of letterkaart kan een hulpmiddel zijn voor communicatie met patiënten die volledig verlamd zijn en niet meer kunnen spreken. Door elke letter van een woord af te gaan kan met alleen…

Decubitus

Decubitus (doorliggen) is ernstige beschadiging van de huid als gevolg van permanente druk op-, en verminderde bloedvoorziening in een bepaald huidgebied. Door lange druk op een stuk huid kunnen doorligwonden ontstaan op bijvoorbeeld…

Huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging thuis

Mensen met ALS, PSMA of PLS zijn vroeg of laat aangewezen op huishoudelijke hulp en op hulp bij de verpleging en verzorging in de thuissituatie. De verschillende soorten hulp die patiënten nodig…

Kwaliteitsfactoren voor thuiszorg bij ALS

Het snelle ziekteverloop en het complexe karakter van de ziekte ALS stellen bijzondere eisen aan de samenstelling van het thuiszorgteam. Het is belangrijk dat het management van de thuiszorg anticipeert op de…

PEG-sonde en PRG-sonde

Een PEG-sonde en PRG-sonde zijn voedingssondes die via een kleine, hiervoor gemaakte opening (fistel) door de buikwand in de maag zijn geplaatst. Veel ALS-patiënten krijgen één van beide sondes als het eten…

Praktische adviezen voor thuiszorgmedewerkers

Wie in de thuiszorg werkt, krijgt vaak maar een paar keer te maken met de zorg voor een ALS-patiënt. Omdat de ziektesymptomen bij ALS snel kunnen veranderen en de ziekte per persoon een ander…

Getrainde thuiszorgteams – ALS Zorgnetwerk

Het ALS zorgnetwerk wordt gevormd door de ALS behandelteams en door thuiszorgteams die scholing over ALS hebben gevolgd. Vanaf 2017 kunnen thuiszorgteams officieel lid worden van het ALS Zorgnetwerk als zij voldoen…