Airstacken met handballon om slijm op te hoesten

Gepubliceerd op 16 mei 2017

Steeds meer ALS- en PSMA-patiënten gaan airstacken. Dit is een methode om met behulp van een handbeademingsballon meer lucht in te ademen. Airstacken kan helpen om de borstkas soepel te houden, om longblaasjes open te houden en om slijm op te hoesten. 

airstack_afbeelding

Voorbeeld van een airstackset met handbeademingsballon, verbindingsslang en mondstukken

Airstacken betekent letterlijk lucht stapelen. Tijdens het inademen wordt met een handbeademingsballon extra lucht in de longen geblazen door een mondstuk. Bij patiënten met bulbaire zwakte kan in plaats van het mondstuk een mondneusmasker gebruikt worden. De lucht kan in één keer gegeven worden of met een aantal kleine teugen waarbij de patiënt tussen twee teugen de adem moet inhouden. Hierdoor wordt het inademingsvolume vergroot. Airstacken helpt om zoveel mogelijk longvolume te behouden.

Airstacken kan gewoon thuis. Zolang de ALS-patiënt voldoende handfunctie heeft kan hij zelf airstacken. Het kan ook met hulp van een verpleegkundigen, verzorgende of mantelzorger. De fysiotherapeut van het ALS behandelteam kan u meer vertellen over airstacken.

Op het komende ALS Congres, 29 september 2017 in de Reehorst, zal er een workshop voor verpleegkundigen en verzorgenden zijn over airstacken. Daarnaast maakt airstacken onderdeel uit van de cursus spirometrie voor ALS behandelteams.

Lees meer over airstacken