3-Tesla MRI-onderzoek: meer dan 1.700 scans!

Gepubliceerd op 2 juni 2017

Voor het MRI-onderzoek met 3-Tesla MRI zijn meer dan 1.700 scans gemaakt. Hiermee heeft Nederland een van de grootste MRI-databases van patiënten met ALS, PLS en PSMA in de wereld.

MRI-scans van de hersenen geven duidelijke afbeeldingen van de zenuwcellen in het brein, waardoor het ziekteverloop kan worden vastgelegd. Met de scans wordt onder andere gekeken naar structurele en functionele veranderingen in de hersenen, de connectiviteit in de hersenen en naar veranderingen in de hersenen gedurende de ziekte. Daarnaast maakt het ALS Centrum sinds kort gebruik van de gloednieuwe 7-Tesla MRI voor onderzoek.

 

 

Veranderingen in de hersenen bij ALS

Met de scans wordt onder andere gekeken naar structurele en functionele veranderingen in de hersenen. Dit gebeurt door scans van patiënten met sporadische ALS, PSMA, PLS te vergelijken met de scans van controlepersonen. We maken ook scans bij patiënten met familiaire ALS en hun familieleden. Daarnaast wordt met de MRI-scans gekeken naar de connectiviteit in de hersenen, dat wil zeggen het netwerk van alle zenuwcellen en de manier waarop deze zenuwcellen met elkaar verbonden zijn.

Herhaalde scans

Voor het MRI-onderzoek worden zowel patiënten als controlepersonen gevraagd om meerdere malen naar het UMC Utrecht te komen voor een “follow-up” scan. Zo kunnen onderzoekers veranderingen in de hersenen gedurende de ziekte volgen. De reis naar Utrecht is voor patiënten soms best zwaar. Dit onderzoek is dus echt dankzij de grote bereidwilligheid van patiënten!

Grote dank aan alle patiënten die meedoen aan het MRI-onderzoek!

MRI met 7-Tesla

De 7-Tesla MRI is een gloednieuwe MRI-scanner waarmee, door een sterker magneetveld, nog meer details op de scan zichtbaar worden. Voor het ALS-onderzoek kan met deze MRI-scanner bijvoorbeeld specifiek naar de stofwisseling gekeken worden. Het ALS Centrum is in juni 2016 gestart met onderzoek met de 7-tesla MRI. Met dit onderzoek worden de veranderingen in de stofwisseling in de hersenen van ALS-patiënten onderzocht. De onderzoekers bestuderen hoe deze stofwisseling samenhangt met klachten die ALS-patiënten in het dagelijks leven ervaren.

Meer informatie en meedoen

Lees meer over het MRI onderzoek op het ALS Centrum van het UMC Utrecht. Hebt u ALS, PSMA of PLS? Wij hebben zoveel mogelijk patiënten nodig die mee willen doen aan dit onderzoek. Meld u aan.

Lees meer over de verschillende manieren van onderzoek door middel van MRI-scans en bekijk in de tabel hoeveel scans we van elke doelgroepen hebben.