Rubicon beurs voor onderzoek van Max Koppers naar zenuwuitlopers

Gepubliceerd op 16 juli 2016

Dr. Max Koppers die onlangs promoveerde op zijn proefschrift naar ziektemodellen voor ALS bij het UMC Utrecht Hersencentrum heeft een prestigieuze Rubicon beurs voor jong talent toegekend gekregen van NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). 

Dr. Max Koppers is verbonden aan de Universiteit van Utrecht en University of Cambridge in het Verenigd Koninkrijk. De Rubicon beurs stelt hem in staat om 2 jaar onderzoek te doen in Cambridge. Zijn onderzoek richt zich op lokale eiwitproductie in zenuwceluitlopers.

Met Rubicon geeft NWO pas gepromoveerde wetenschappers de kans om onderzoekservaring op te doen aan internationaal vooraanstaande instituten in het buitenland. Negentig onderzoekers dienden een aanvraag in voor Rubicon, zeventien van hen ontvangen nu financiering. Deze strenge selectie toont de kwaliteit van het onderzoek van Koppers.

Het onderzoek van Koppers is gericht op de motorische zenuwcellen en is zeer relevant voor ALS. Uitlopers van zenuwcellen kunnen grote afstanden verwijderd liggen van hun cellichaam en desondanks onafhankelijk functioneren en reageren op signalen. De onderzoeker bestudeert hoe uitlopers snel en adequaat kunnen reageren op externe signalen door mechanismen van lokale eiwitproductie te onderzoeken. Bij ALS is dit proces verstoord. Meer kennis over de eiwitproductie in de zenuwceluitlopers draagt bij aan de kennisontwikkeling over het ziekteproces bij ALS.