ACE remmers en het risico op ALS

Gepubliceerd op 19 november 2014

Recent is een artikel verschenen in JAMA Neurology over het gebruik van ACE-remmers (angiotensine conversie enzym remmers) en ALS. ACE-remmers worden voornamelijk voorgeschreven bij een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Het betreft een Taiwanese studie. In de  studie zijn 729 ALS-patiënten en 14.580 controlepersonen uit Taiwan vergeleken op of ze voorafgaand aan de diagnose ACE-remmers gebruikten. De onderzoekers laten zien dat een kleiner percentage (15%) van de ALS-patiënten in vergelijking met het percentage (18%) van de controlegroep ACE-remmers gebruikte. Als verklaring geven ze aan dat ACE-remmers mogelijk de zenuwcellen tegen schade beschermt en zo het risico op ALS vermindert.

Nederlands onderzoek

 

Een beschermend effect van ACE-remmers voor ALS wordt niet bevestigd in een vergelijkbaar onderzoek bij Nederlanders.

In onderzoek van het ALS Centrum Nederland hebben we onder 722 ALS-patiënten en 2.268 controlepersonen een verschil gevonden in het gebruik van medicijnen voor hart- en vaatziekten (waardonder bloeddruk verlagende medicijnen): 35% onder ALS-patiënten versus 39% onder controlepersonen. Zie hiervoor ook de publicatie in Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry. Dit verschil wordt echter verklaard door het gebruik van statines (cholesterol verlagende medicijnen), die significant minder vaak gebruikt worden door ALS-patiënten. Dit zou kunnen duiden op een veranderd energiemetabolisme bij ALS-patiënten.

Echter, als we in dit onderzoek specifiek kijken naar het gebruik van ACE-remmers dan vinden we dat in beide groepen 18% deze medicijnen gebruikt. We kunnen het verschil (dat in Taiwan gevonden wordt) in het gebruik van ACE-remmers in Nederland dus niet aantonen. Een daadwerkelijk beschermend effect van ACE-remmers op het krijgen van ALS wordt dus niet bevestigd in een vergelijkbaar onderzoek bij Nederlanders.