Agenda

Informatiebijeenkomst Samen beslissen

De patiëntenvereniging Spierziekten Nederland organiseert informatiebijeenkomsten voor mensen met een spierziekte en hun naasten. ‘Samen beslissen’ betekent dat u samen met uw arts of een andere hulpverlener beslist over welke zorg het beste…

Bijeenkomst voor mensen met ALS, PSMA of ALS-FTD

De patiëntenvereniging Spierziekten Nederland organiseert gespreksgroepen voor mensen met ALS of PSMA en hun naasten. Het kan prettig zijn ervaringen uit te wisselen met mensen die in een vergelijkbare situatie verkeren, mensen aan wie…

Bijeenkomst voor partners en mantelzorgers: zorg in balans

De patiëntenvereniging Spierziekten Nederland organiseert een bijeenkomst voor partners en mantelzorgers van mensen met een spierziekte. Mantelzorg wordt er na verloop van tijd fysiek en emotioneel meestal niet makkelijker op. Hoe houdt u…

Infobijeenkomst voor patiënten: Veranderde regels rond zorg en hulpmiddelen

U heeft als patiënt de juiste zorg en hulpmiddelen nodig. Wat betekenen de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet langdurige zorg (WLZ) voor u? Hoe pakt u het goed…

Ledenvergadering ALS patients connected

De algemene ledenvergadering van de patiëntenvereniging ALS Patients Connected (APC) staat gepland op 23 mei 2018 van 16.00-17.30 uur met aansluitend wat te eten. Exacte locatie volgt. Deze vergadering is voor leden….

Open dag ALS Centrum

Op woensdag 23 mei 2018 van 18.00 tot 21.30 uur bent u van harte welkom op de open dag van het ALS Centrum op het UMC Utrecht. Na een lezing van Prof….

Cursusdag spirometrie voor ALS behandelteams

Dinsdag 29 mei 2018 organiseren het ALS Centrum UMC Utrecht en Sophia Revalidatie voor de derde keer een trainingsdag spirometrie voor fysiotherapeuten en revalidatieartsen van de ALS behandelteams.  Doel van de scholing Deelnemer…