ALS Zorgverleners Congres 2019

Het ALS Zorgverleners Congres is hét congres voor alle professionals die zorg verlenen aan patiënten met ALS, PSMA en PLS.

De multidisciplinaire ALS behandelteams, thuiszorgteams, huisartsen, eerstelijns paramedici en centra voor thuisbeademing (CTB’s) hebben allen een belangrijke rol in de zorg voor mensen met ALS, PSMA en PLS. Tijdens deze 6e editie van het ALS Zorgverleners Congres worden deelnemers bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Ook worden er voor alle verschillende disciplines interactieve workshops georganiseerd over belangrijke onderwerpen. Daarnaast is er voldoende tijd om collega’s te ontmoeten en is er een uitgebreide informatiemarkt. We nodigen alle zorgverleners dan ook van harte uit om deel te nemen aan het ALS Zorgverleners Congres 2019.

Samen voor nog betere zorg!

Datum en tijd: vrijdag 27 september 2019, 9.30 – 17.00 uur
Locatie: ReeHorst te Ede
Route: Bennekomseweg 24,6717 LM Ede, routebeschrijving
Kosten: €95 per persoon
Aanmelden: https://www.als-centrum.nl/aanmelden-als-congres/

Zie voor mogelijkheden voor vervanging of afmelding onze voorwaarden.

Programma

Het programma is als volgt:

08:45 Ontvangst en registratie
S01 Plenaire ochtendsessie
09:30 Welkom en opening
09:45 Laatste ontwikkelingen in de zorg (nationaal en internationaal)
Drs. Esther Kruitwagen
Revalidatiearts UMC Utrecht en coördinator ALS Zorgnetwerk
10:05 TRICALS – De snelweg naar een behandeling voor ALS
Dr. Ruben van Eijk
Klinisch epidemioloog, UMC Utrecht
10:25 Cognitie ALS, PSMA en PLS
Dr. Wouter van Rheenen
Neuroloog, UMC Utrecht
10:40 Posterpitches
11:00 Koffiepauze
S02 Workshops ochtend
11:30
 • 1A Richtlijn Fysiotherapie
 • 1B Richtlijn Ergotherapie
 • 1C Klinimetrie Logopedie bij ALS/PSMA/PLS naar aanleiding van de vernieuwde richtlijn
 • 1D Psychosociale zorg voor mensen met ALS, PSMA en PLS
 • 1E Voeding bij ALS, PSMA en PLS
 • 1F E-Health in ALS-zorg: landelijke implementatie van ALS Thuismeten & Coachen
 • 1G Passende zorg thuis, hoe organiseren we passende zorg in alle fases?
 • 1H Netwerken met en voor ergotherapeuten
 • 1I Aandacht voor mantelzorgers en kinderen
 • 1J Intervisie – hoe ga je om met de patiënt die onder je huid gaat zitten
12:30 Lunch, posters en informatiemarkt
S03 Workshops middag
13:30
 • 2A Richtlijn Fysiotherapie
 • 2B Richtlijn Ergotherapie
 • 2C Klinimetrie Logopedie bij ALS/PSMA/PLS naar aanleiding van de vernieuwde richtlijn
 • 2D Transfertechnieken
 • 2E Het bespreken van de individuele levensverwachting met behulp van het ENCALS predictiemodel
 • 2F Zorg en begeleiding voor patiënten uit een andere cultuur
 • 2G Mondzorg bij ALS – behandelen in de thuissituatie
 • 2H Respijtzorg
 • 2I Passende zorg thuis, hoe organiseren we dat in alle fases?
 • 2J Gesprekskaarten voor het onbesprokene (relationeel) in de laatste levensfase
14:30 Koffiepauze
S04 Plenaire middagsessie
15:00 Culturele impact op begeleiding van ALS, PSMA en PLS patiënten
Drs. Jolanda van der Velde
Huisarts, Pharos
15:30 Quiz
15:50 Borrel

Accreditatie

Accreditatie zal worden aangevraagd voor:

 • revalidatieartsen (VRA)
 • fysiotherapeuten (KNGF)
 • verpleegkundigen en verzorgenden (Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, Neuro, Palliatieve Zorg, Revalidatie)
 • logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten (ADAP)
 • maatschappelijk werkers en mantelzorgmakelaars (Registerplein)
 • verpleegkundig specialisten (Verpleegkundig Specialisten Register)

Het ALS Congres is inmiddels geaccrediteerd door:

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing Neuro 5 punten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing Revalidatie 5 punten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register Scholing verpleegkundig specialisten 5 punten
Registerplein Deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 5 punten
Registerplein Deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars 5 punten
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) (Na)scholing revalidatieartsen 5 punten
Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister (Na)scholing Fysiotherapie 5 punten

Posters

Tijdens de pauzes, inloop en borrel kunnen deelnemers een kijkje nemen bij de posterpresentaties en stands. Wilt u een best practice, vernieuwing of mooi project presenteren op een poster? Stuur dan een korte beschrijving van hetgeen u op de poster wilt presenteren naar Hoytema@misc.utwente.nl

Voorbereiding nodig? Volg de gratis e-cursus Introductie ALS

Het ALS Congres behandelt geen basis informatie over ALS. Volg voor informatie over de symptomen, behandeling van symptomen, en de laatste informatie over de oorzaken van ALS en genetica, de gratis E-cursus Introductie ALS. Deze e-cursus kost u ongeveer een uur tijd, u kunt op elk moment stoppen en later weer opnieuw inloggen. Bij informatie die al bekend is kunt u verder klikken.

Informatiemarkt en sponsoring

Tijdens de koffie- en theepauzes, de lunchpauze, inloop en borrel kunnen deelnemers de informatiemarkt met stands van leveranciers bezoeken. Meer informatie en sponsormogelijkheden via Hoytema@misc.utwente.nl

Twitter over het ALS Congres met hashtag #ALScongres

Samenvattingen ALS Congres 2016, 2017 en 2018

Vragen over behandelingen, kwaliteitscriteria etc. kunt u kwijt op het forum voor zorgverleners op www.als-centrum.nl (‘Forum voor professionals’ rechts in het hoofdmenu). Alle zorgverleners kunnen zich voor dit forum aanmelden. Het doel van het forum is om best practices, tips en adviezen uit te wissen en vragen aan collega’s te kunnen stellen.

Als u bij uw inschrijving heeft aangegeven accreditatie te willen ontvangen dan worden deze punten voor u bijgeschreven. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Mardi Brandenbarg via Hoytema@misc.utwente.nl

ALS Congres werkgroep

De ALS Congres werkgroep 2019 bestaat uit de volgende leden. Zij stellen het programma samen en maken hierbij gebruik van alle feedback op het ALS Congres 2017 en alle suggesties en opmerkingen die worden gemaild naar info@als-centrum.nl

 1. Drs. Esther Kruitwagen, revalidatiearts UMC Utrecht, ALS Centrum Nederland
 2. Dr. Anneke van der Kooi, neuroloog, AMC, ALS Centrum Nederland
 3. Dr. Huub Creemers, ergotherapeut AMC, ALS Centrum Nederland
 4. Mieke Hillen, fysiotherapeut ALS behandelteam Adelante, Venlo
 5. Drs. Janneke Weikamp, logopedist, ALS behandelteam Radboudumc, Nijmegen
 6. Michael van der Linde, senior communicatiemedewerker, ALS Centrum Nederland

Sponsoren