Bijeenkomst voor mensen met PLS

De patiëntenvereniging Spierziekten Nederland organiseert een bijeenkomst voor mensen met PLS en hun naasten.

Het kan prettig zijn ervaringen uit te wisselen met mensen die in een vergelijkbare situatie verkeren, mensen aan wie je niet alles hoeft uit te leggen. Heeft u, uw partner of familielid PLS? U bent van harte welkom op zaterdag 30 juni 2018 14.00-16.00 uur Nieuwkoop.

Aanmelden

Spierziekten Nederland vraagt mensen om lid te worden. Naast het bijwonen van bijeenkomsten biedt Spierziekten Nederland haar leden een magazine, een online nieuwsbrief en een persoonlijke digitaal documentatiecentrum. U kunt zich aanmeldenop www.spierziekten.nl.

Andere bijeenkomsten

Kijk voor meer informatie en voor andere bijeenkomsten voor patiënten en naasten op de jaaragenda van de Spieracademie van Spierziekten Nederland.