Cursus ademen en ademondersteuning bij ALS

Het ALS Centrum organiseert op vrijdag 14 juni 2019 een cursusbijeenkomst voor verpleegkundigen en verzorgenden over ‘Ademen en ademondersteuning bij ALS’. 

Deze interactieve cursus richt zich op de symptomen van respiratoire insufficiëntie en de gevolgen van toenemende zwakte van de ademhalingsspieren. De cursus gaat in op wat ademondersteuning inhoudt, op welke manier de patiënt bij zijn ademondersteuning begeleid kan worden, en wie hierbij betrokken is (zoals het CTB). Ook leert u airstacken, een belangrijke manier om de longinhoud van patiënten zoveel mogelijk te behouden.

De cursus duurt 2 uur en is specifiek bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgenden. Voorwaarde voor inschrijving is dat u de e-cursus ‘Introductie ALS‘ heeft afgerond en het gratis minicollege Hoestbeweging heeft bekeken.

Datum en plaats
Datum: vrijdag 14 juni 2019
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: van Gijnzaal C3, UMC Utrecht
Looproute: Volg vanaf de hoofdingang de borden naar C, u komt langs de apotheek, neem de lift naar de 3e verdieping, ga links.
Route: routebeschrijving UMC Utrecht
Trainer: 
Carine Roos, logopedist De Hoogstraat Revalidatie

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen 50 euro per deelnemer. De factuur wordt per post of e-mail verstuurd naar uw instelling, afdeling crediteurenadministratie of naar uw eigen adres.

Accreditatie

Verpleegkundigen en verzorgenden ontvangen voor deze cursus 2 accreditatiepunten (Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, categorie Neuro, Palliatieve Zorg, Revalidatie en Wijkverpleegkunde).

Meer cursussen

Bekijk ook de cursus ‘Laatste levensfase bij ALS’

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Er kunnen maximaal 20 cursisten deelnemen.

Training voor ALS behandelteams

Houd de agenda van de ALS Centrum website in de gaten voor nieuwe data van scholingen. Er worden ook veel workshops gegeven op het jaarlijkse ALS Congres 27 september 2019 in de Reehorst te Ede. U bent hier van harte welkom.

Dankzij

Deze cursus is ontwikkeld binnen het project ALS Kennisplatform, gefinancierd door Stichting ALS Nederland.