Infobijeenkomst voor patiënten: Hoe pas ik mijn woning aan?

LOGO_VSN_DEF_ nieuwDe patiëntenvereniging Spierziekten Nederland organiseert informatiebijeenkomsten over woningaanpassingen voor mensen met een spierziekte en hun naasten.

Woningaanpassingen zijn bedoeld om u het leven makkelijker te maken. Maar welke woningaanpassingen hebt u nodig? Hoe vraagt u ze aan? Wie kan u daarbij helpen?
Spierziekten Nederland organiseert twee informatiebijeenkomsten om u op de hoogte te stellen van mogelijkheden.

● Vrijdag 16 november 2018 13.30-15.30 uur Baarn

Spierziekten Nederland vraagt mensen om lid te worden. Naast het bijwonen van bijeenkomsten biedt Spierziekten Nederland haar leden een magazine, een online nieuwsbrief en een persoonlijke digitaal documentatiecentrum. U kunt zich aanmelden op www.spierziekten.nl.

Lukt het niet om naar een van deze bijeenkomsten te gaan? Er is ook een online cursus Woningaanpassingen beschikbaar op www.spieracademie.nl

Kijk voor meer informatie en voor andere bijeenkomsten voor patiënten en naasten op de jaaragenda van de Spieracademie van Spierziekten Nederland.