Informatiebijeenkomst: Erfelijkheid

LOGO_VSN_DEF_ nieuw

De patiëntenvereniging Spierziekten Nederland organiseert informatiebijeenkomsten voor mensen met een spierziekte en hun naasten.

Een erfelijke spierziekte kan veel vragen oproepen. In deze bijeenkomst praat u met professionals over erfelijkheid, wat er mogelijk is wat betreft vaststelling dragerschap en ethische dilemma’s. Iedereen met vragen over erfelijkheid is welkom, ongeacht de spierziekte.

● Zaterdag 9 maart 12.00-16.00 uur Holten

Aanmelden

Spierziekten Nederland vraagt mensen om voor het bijwonen van een bijeenkomst lid te worden. Naast het bijwonen van bijeenkomsten biedt Spierziekten Nederland haar leden een magazine, een online nieuwsbrief en een persoonlijke digitaal documentatiecentrum. U kunt zich aanmelden op www.spierziekten.nl.

Kijk voor meer informatie en voor andere bijeenkomsten voor patiënten en naasten op de jaaragenda van de Spieracademie van Spierziekten Nederland.