Informatiebijeenkomst: Financiële gevolgen van een spierziekte

LOGO_VSN_DEF_ nieuw

De patiëntenvereniging Spierziekten Nederland organiseert informatiebijeenkomsten voor mensen met een spierziekte en hun naasten.

Uw (zorg)kosten stijgen en/of uw inkomen daalt omdat u niet meer (volledig) kunt werken. Hoe houdt u het hoofd boven water? Hoe doen anderen dit? Deze avond staat in het teken van lotgenotencontact en wordt geleid door ervaringsdeskundigen. U bent van harte welkom!

● Woensdag 13 november 19.30-21.30 uur Dordrecht

Aanmelden

Spierziekten Nederland vraagt mensen om voor het bijwonen van een bijeenkomst lid te worden. Naast het bijwonen van bijeenkomsten biedt Spierziekten Nederland haar leden een magazine, een online nieuwsbrief en een persoonlijke digitaal documentatiecentrum. U kunt zich aanmelden op www.spierziekten.nl.

Kijk voor meer informatie en voor andere bijeenkomsten voor patiënten en naasten op de jaaragenda van de Spieracademie van Spierziekten Nederland.