Informatiebijeenkomst: Hoe regel ik zelf mijn zorg bij complexe zorg?

LOGO_VSN_DEF_ nieuw

De patiëntenvereniging Spierziekten Nederland organiseert informatiebijeenkomsten voor mensen met een spierziekte en hun naasten.

Bij het organiseren van zorg bij een complexe zorgvraag hebt u te maken met twee wetten: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz). Waar moet u zijn en waar moet u aan denken als u een aanvraag gaat doen? Wanneer is iemand aangewezen op de Wlz en wanneer op de Zvw? Wie kan u adviseren? Hoe organiseert u de zorg als de indicatie er is? Op deze vragen gaan wij in tijdens deze bijeenkomst. Daarnaast is er gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen
van ervaringen.

● Vrijdag 4 oktober 14.00-16.00 uur Baarn

Aanmelden

Spierziekten Nederland vraagt mensen om voor het bijwonen van een bijeenkomst lid te worden. Naast het bijwonen van bijeenkomsten biedt Spierziekten Nederland haar leden een magazine, een online nieuwsbrief en een persoonlijke digitaal documentatiecentrum. U kunt zich aanmelden op www.spierziekten.nl.

Kijk voor meer informatie en voor andere bijeenkomsten voor patiënten en naasten op de jaaragenda van de Spieracademie van Spierziekten Nederland.