Informatiebijeenkomst: Houd uw gezin/relatie in evenwicht

LOGO_VSN_DEF_ nieuw

De patiëntenvereniging Spierziekten Nederland organiseert informatiebijeenkomsten voor mensen met een spierziekte en hun naasten.

Een spierziekte heeft niet alleen invloed op het leven van degene die de spierziekte heeft maar ook op de omgeving. Tijdens deze bijeenkomst komen vragen aan de orde als: hoe beïnvloedt een spierziekte de gezinssituatie of de relatie met uw partner? Hoe zorgt u er samen voor dat het gezin in evenwicht blijft en dat uw relatie goed blijft? Hoe doorbreekt u belemmerende patronen? Hoe geeft u elkaar de ruimte en blijft de relatie vooropstaan? En wat als het niet meer gaat, wat hebt u dan
nodig? Een deskundige én een ervaringsdeskundige vertellen u meer. Ook wisselen we ervaringen uit.

● Zaterdag 23 maart 13.00-16.30 uur Beilen

Aanmelden

Spierziekten Nederland vraagt mensen om voor het bijwonen van een bijeenkomst lid te worden. Naast het bijwonen van bijeenkomsten biedt Spierziekten Nederland haar leden een magazine, een online nieuwsbrief en een persoonlijke digitaal documentatiecentrum. U kunt zich aanmelden op www.spierziekten.nl.

Kijk voor meer informatie en voor andere bijeenkomsten voor patiënten en naasten op de jaaragenda van de Spieracademie van Spierziekten Nederland.