Themabijeenkomst: Beademing

LOGO_VSN_DEF_ nieuw

De patiëntenvereniging Spierziekten Nederland organiseert informatiebijeenkomsten voor mensen met een spierziekte en hun naasten.

Wanneer start je met beademing? Krijg inzicht in de mogelijkheden en de overwegingen die meespelen bij zowel volwassenen als kinderen.

● Zaterdag 8 mei 2021, 14:00 uur

Aanmelden en inschrijven

Meer informatie en inschrijven via: https://www.spierziekten.nl/spieracademie/bijeenkomst/bijeenkomst-kiezen-voor-beademing/

Spierziekten Nederland vraagt mensen om voor het bijwonen van een bijeenkomst lid te worden. Naast het bijwonen van bijeenkomsten biedt Spierziekten Nederland haar leden een magazine, een online nieuwsbrief en een persoonlijke digitaal documentatiecentrum. U kunt zich aanmelden op www.spierziekten.nl.

Kijk voor meer informatie en voor andere bijeenkomsten voor patiënten en naasten op de jaaragenda van de Spieracademie van Spierziekten Nederland.