ALS Centrum lanceert ALS Thuiszorgwijzer

Gepubliceerd op 5 maart 2021

Wie in de thuiszorg werkt, krijgt vaak maar een enkele keer te maken met de zorg voor een ALS-patiënt. Omdat de ziektesymptomen bij ALS snel kunnen veranderen en de ziekte per persoon een ander verloop heeft, vraagt de zorg voor deze patiënten bijzondere aandacht. Om thuiszorgmedewerkers te ondersteunen en kwaliteit van de zorg te optimaliseren lanceert het ALS Centrum vandaag de ALS Thuiszorgwijzer.

Mensen met ALS, PSMA en PLS hebben tijdens hun ziekte in toenemende mate complexe zorg nodig. De zorg thuis tot aan het overlijden is meestal alleen mogelijk dankzij intensieve zorg van naasten en thuiszorg. Voor een goede kwaliteit van zorg is het belangrijk dat de thuiszorg anticipeert op de snelle veranderingen, zorgt voor een deskundig team en goed samenwerkt met de patiënt, de naasten en het ALS-behandelteam.

Het ALS Centrum Nederland heeft in samenwerking met een aantal ALS behandelteams en thuiszorgteams het project Pilot Hands-on training thuiszorg uitgevoerd met als doel optimale zorg thuis door het intensiveren en/of verbeteren van de samenwerking tussen een ALS-behandelteam en thuiszorgteam. Uit dit project kwam naar voren dat er een aantal aandachtspunten en knelpunten in de thuiszorg waren die extra aandacht vroegen. Deze aandachtspunten en knelpunten werden vorig jaar vertaald in een ALS Thuiszorgwijzer.

De ALS Thuiszorgwijzer is een praktisch en handzaam digitaal document waarin belangrijke kernpunten met aanbevelingen voor de zorg zijn opgenomen. Om de informatie toegankelijker te maken voor de thuiszorgteams heeft het ALS Centrum het document omgebouwd tot een speciale website: www.als-thuiszorgwijzer.nl.

De ALS Thuiszorgwijzer kan zowel door patiënten en naasten, als door thuiszorgmedewerkers en andere zorgverleners worden gebruikt om belangrijk informatie snel te vinden. Op de website worden in verschillende hoofdstukken specifieke aandachtspunten in de zorg voor deze patiënten en aandachtspunten voor de organisatie van de zorg beschreven.

De website www.als-thuiszorgwijzer.nl is vanaf vandaag online. De ALS Thuiszorgwijzer werd ontwikkeld met financiering van Stichting ALS Nederland en in samenwerking met thuiszorgverpleegkundigen, patiëntenverenigingen, ALS-behandelteams en patiënten.