ALS Centrum website vernieuwd voor gebruikers oogbesturing

Gepubliceerd op 15 oktober 2015

De website van ALS Centrum Nederland is vernieuwd! De website is gebruiksvriendelijker gemaakt voor alle gebruikers en met name voor gebruikers met hoofd- en oogbesturing.

Prof. Leonard van den Berg: ‘Wij zijn trots op deze vernieuwde website en denken dat we alle informatie over ALS nu nog beter kunnen uitlichten. De navigatie van de website is nu overzichtelijker voor alle gebruikers en sluit optimaal aan bij systemen voor hoofd- en oogbesturing. Belangrijk, want veel ALS-patiënten gebruiken deze systemen om zo lang mogelijk actief te blijven, onder andere op het internet, ook als hun handfunctie is verminderd.’

Tobii_I-series_user1

Patiënten gebruiken oogbesturing om online zo lang mogelijk actief te blijven

De aanleiding voor deze vernieuwde site was dat verschillende ALS-patiënten met hoofd- of oog bedieningssystemen opmerkten dat het drop-down menu van de ALS Centrum website niet gebruiksvriendelijk was. Het schoot te snel heen en weer. Voor oogbesturing bleek een drop-down menu niet handig. Verder bleek het voor gebruikers van hoofd- en oogbediening gemakkelijk als de knoppen op de website redelijk groot zijn. Daarnaast bleek ook dat lange links onhandig waren. Omdat het lang duurt om deze te lezen klikken gebruikers van sommige types oogbediening automatisch op de link. De vernieuwde website is op al deze punten aangepast voor een optimale gebruiksvriendelijkheid.

De webbouwers van het jonge bedrijf Mass.im hebben met verschillende hoofd- en oogbedieningsystemen geoefend om zelf te snappen wat de consequenties zijn voor de gebruiksvriendelijkheid van websites. Leverancier rdgKompagne stelde hiervoor hoofd- en oogbedieningssystemen ter beschikking. Linda van der Velden, hoofd marketing rdgKompagne: ‘We ondersteunen initiatieven om de toegankelijkheid voor ALS-patiënten te vergroten van harte. Met de hoofd- en oogbedieningssystemen kunnen patiënten die deels of volledig verlamd zijn toch nog communiceren en online actief zijn. Maar dan moeten websites wel rekening houden met de gebruiksvriendelijkheid voor gebruikers van deze systemen.’

Acht patiënten hebben de vernieuwde website getest. Dankzij deze feedback konden de webbouwers de puntjes op de “i” zetten. Veel dank aan deze testers voor de bruikbare feedback! Deze patiënten zijn benaderd door de patiëntenverenigingen Spierziekten Nederland en ALS Patients Connected, twee belangrijke partners van het ALS Centrum Nederland.

Op het ALS Kennisplatform op www.als-centrum.nl staat informatie over alles wat met ALS, PLS en PSMA te maken heeft.

De vernieuwde website van het ALS Centrum is mogelijk dankzij het project ALS Kennisplatform van Stichting ALS Nederland. Dit project stelt het ALS Centrum in staat om via website, email en telefoon optimaal bereikbaar te zijn en alle mensen met ALS, PLS en PSMA en hun zorgverleners, mantelzorgers, familie en naasten zo goed mogelijk te informeren over alles wat met deze ziektes te maken heeft. Gorrit-Jan Blonk, directeur van de stichting licht toe: “We merken dat er veel vragen zijn onder mensen met ALS, PLS en PSMA en hun familie en vrienden, en ook onder zorgverleners. Wij vinden het belangrijk dat al deze partijen de juiste informatie kunnen vinden. Daarom ondersteunen wij het ALS Centrum Nederland om informatie hierover continu beschikbaar te stellen. De vernieuwde website van het ALS Centrum maakt deze informatie nog toegankelijker.”

Mocht u toch onvolledigheden tegenkomen op onze website, laat het ons weten via info@als-centrum.nl