Meer dan 400 zorgverleners op ALS congres 30 september 2016

Gepubliceerd op 30 september 2016

Op het ALS Congres op vrijdag 30 september in de ReeHorst waren meer dan 400 zorgverleners. 

Twitter hashtag #ALScongres

In de zorg voor patiënten met ALS, PSMA en PLS hebben vele zorgverleners een belangrijke rol, zoals de ALS behandelteams onder leiding van de revalidatieartsen, neurologen, thuiszorgteams, huisartsen, eerstelijns paramedici en centra voor thuisbeademing (CTB’s). Bij ALS Centrum Nederland, bij verschillende ALS behandelteams en bij de CTB’s wordt wetenschappelijk onderzoek naar de zorg bij ALS gedaan. Ook zijn er in het hele land en bij verschillende thuiszorgteams initiatieven voor verbetering van de kwaliteit van zorg. Tijdens het ALS congres deelden zorgverleners en onderzoekers hun resultaten en best practices om de zorg voor patiënten nog verder te verbeteren.

img_1879

Programma ALS Congres

In het programma was aandacht voor onder andere:

 • Recente resultaten van wetenschappelijk onderzoek
 • ALS-genen en klinische implicaties
 • Cognitieve en gedragsveranderingen bij ALS, wat merkt u hiervan in de zorg?
 • Beademing
 • Veranderingen in vergoeding van zorg en hulpmiddelen
 • Kwaliteit van zorg en monitoring bij de ALS behandelteams, hoe organiseren we de zorg zo goed mogelijk?

In de twee workshoprondes hebben verschillende gespecialiseerde ALS behandelteams hun kennis met de aanwezigen gedeeld.

Programma ALS Congres 30 september 2016 ReeHorst

Bekijk ook de leerdoelen van het ALS Congres.

Workshoprondes

Er waren twee rondes met keuze uit workshops verzorg door gespecialiseerde ALS behandelteams, waarin veel kennis en kunde is gedeeld.

Overzicht workshops ALS Congres 30 september 2016 ReeHorst


Posters

Tijdens de lunchpauze konden deelnemers een kijkje nemen bij posterpresentaties.

Overzicht posters ALS Congres 30 september 2016 ReeHorst

Samenvattingen en presentaties

De samenvattingen en de powerpoint presentaties van de plenaire lezingen zijn beschikbaar op het forum voor zorgverleners op www.als-centrum.nl (‘Forum voor professionals’ rechts in het hoofdmenu). Alle zorgverleners kunnen zich voor dit forum aanmelden. Het doel van het forum is om intercollegiaal overleg over ALS, PSMA en PLS te bevorderen.

Accreditatie

 • Het ALS Congres 2016 (PE-online ID nummer: 257530) is geaccrediteerd voor:
  • huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde met 6 punten (Cluster 1)
  • revalidatieartsen met 6 punten (VRA)
  • verpleegkundigen en verzorgenden met 6 punten (Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, Neuro, Palliatieve Zorg, Revalidatie)
  • verpleegkundig specialisten met 6 punten (Verpleegkundig Specialisten Register)
  • logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten met 5,5 punten (ADAP)
  • maatschappelijk werkers met 1 punt (Registerplein)
  • fysiotherapeuten met 6 accreditatiepunten (accreditatienummer 24846 bij KNGF)
  • Voor vragen over accreditatie en certificaten zie onze voorwaarden.

Dit congres zal volgend jaar alweer een vervolg krijgen in het ALS Congres 2017 op vrijdag 29 september 2017, wederom in de ReeHorst.