ALS en radartoren in Herwijnen

Gepubliceerd op 12 september 2020

Deze week is ALS meerdere malen in het nieuws geweest in verband met de komst van een radartoren in Herwijnen. Er zou een mogelijk verhoogd risico op ALS zijn. De Tweede kamer heeft de GGD (GGD Gelderland Zuid) gevraagd om het risico van de radartoren te onderzoeken. Er is beperkt onderzoek beschikbaar naar het effect van radar op ALS. Daarom is geen goede uitspraak te doen over een eventueel verhoogd risico op ALS door het effect van een radar.

Eerder onderzoek naar straling

Door het ALS Centrum is in de Prospectieve ALS studie Nederland (PAN studie) eerder onderzoek gedaan naar blootstelling aan extremely low-frequency magnetic fields (ELF-MF), zowel binnen beroepen als in de woonomgeving, maar deze straling is niet vergelijkbaar met radar.

In een ander onderzoek van Beard et al. 2016 wordt geschreven over het effect van radar op de duur tot overlijden bij militairen met ALS. Ze beschrijven een trend met mogelijk een kortere overleving na blootstelling aan radar. Dit onderzoek was echter te klein om daar harde conclusies uit te trekken. Dit zou dus eerst verder onderzocht moeten worden. Er is dus nog maar beperkt onderzoek beschikbaar over het effect van radar op ALS. Daardoor is geen goede uitspraak te doen over een mogelijk verhoogd risico op ALS door een radar.

Vaker ALS in Herwijnen?

Verder wordt in de berichtgeving ingegaan op het vaker voorkomen van ALS in Herwijnen. Bij het ontstaan van ALS speelt een combinatie van factoren een rol, zoals erfelijke aanleg, leefstijlfactoren, en blootstelling aan externe factoren op werk of in de woonomgeving. Welke factoren in Herwijnen precies een rol spelen, of hebben gespeeld is niet meer te achterhalen. Helaas is er met de huidige kennis ook geen eenduidig antwoord te geven of ALS significant vaker voorkomt in Herwijnen en over de mogelijke oorzaken hiervan. Toeval kan hierbij zeker ook een belangrijke rol spelen.

Onderzoek naar risicofactoren

Het ALS Centrum onderzoekt de risicofactoren van ALS binnen de Prospectieve ALS studie Nederland (PAN studie) en NMZ Biobank. Het ALS Centrum werkt hiervoor nationaal en internationaal samen en gebruikt hierbij gegevens van zoveel mogelijk ALS-patiënten. Wetenschappelijk onderzoek naar risicofactoren in grote groepen patiënten, zoals bij het ALS Centrum, leidt hopelijk in de toekomst tot meer inzicht in hoe ALS ontstaat en hoe de ziekte kan worden voorkomen.

Meer weten?

Vragen over dit nieuwsbericht? Mail ons op info@als-centrum.nl