Via de app, ontwikkeld samen met FocusCura, legt de patiënt allerlei gegevens vast, zoals bloeddruk, gewicht, pijnscore en algemene gesteldheid. Verschillende zorgverleners van de patiënt zijn aangesloten op de app. De patiënt blijft eigenaar van alle data en beslist zelf wie wat te zien krijgt. Naast de pilot met ALS-patiënten, starten er pilots met patiënten met een hoge bloeddruk (hypertensie) en jeugdreuma.

Alerts: altijd een ‘digitale arts’ in de buurt
De zorgverlener krijgt real-time informatie over de gezondheid van de patiënt en als het nodig is extra alerts. Hierdoor krijgt de patiënt zorg op het moment dat het nodig en gewenst is. Bij ALS-patiënten zal de revalidatiearts of verpleegkundige bijvoorbeeld contact opnemen als de patient in korte tijd veel gewicht verliest.

Grote verandering zorg door eHealth
Door middel van de apps die het UMC Utrecht deze maand lanceert, krijgen patiënten zelf een beter beeld van hoe het met ze gaat. Ze kunnen hier vervolgens zelf beter op anticiperen. De verwachting is dat dit de zorg gaat veranderen.

Professor Wouter van Solinge, ambassadeur eHealth & Big Data in het UMC Utrecht: “De zorg van een patiënt start niet in het ziekenhuis, die begint en eindigt immers thuis. Het is dus van belang dat we als zorgverleners verder kijken dan de grenzen van ons werkveld en nog beter samenwerken. Met die insteek zijn de apps ontwikkeld. Samen met de patiënt, huisarts, mantelzorger en andere zorginstellingen zijn we vanaf het begin bij elkaar gaan zitten. Ons gezamenlijke startpunt was de patiënt: hoe kunnen we hem het beste ondersteunen?”.

Het UMC Utrecht ontwikkelde de apps met Huisartsen Utrecht Stad, revalidatieartsen van De Hoogstraat, FocusCura en MyOwnMed. Als de pilots succesvol zijn afgerond dan komen de apps beschikbaar voor meer ALS-patiënten.