Berichtgeving over nieuw ALS medicijnonderzoek

Gepubliceerd op 4 juni 2014

In het Brabants Dagblad is een artikel verschenen over een nieuw medicijn voor ALS dat binnen nu en een jaar getest zou kunnen worden. Dit betreft een werkzame stof waarvoor Treeway, een Nederlands biotechnologie-bedrijf, een medicijn onderzoek zal opzetten. Echter, over deze werkzame stof, TW001, en de eventuele werking bij ALS is nog heel veel onduidelijk.

Op dit moment worden er verschillende testen uitgevoerd, waaronder het ontwerpen van een pil. Er moet dan nog onderzocht worden of de stof in pilvorm aankomt bij het zenuwstelsel. Vervolgens moet onderzocht worden of de stof de motorische zenuwcellen beschermt. Zodra alle testen zijn afgerond, zal er een klinische studie met patiënten starten. Het ALS Centrum Nederland werkt mee aan deze klinische studie.

Het tijdstip van de start van deze klinische studie met patiënten is afhankelijk van de afronding van de voorbereidende testen. Het potentiële medicijn zal dan getest worden door het vergelijken van een groep patiënten die het potentiële medicijn krijgt en een groep patiënten die een placebo of ‘nepmedicijn’ krijgt. Patiënten worden door middel van loting ingedeeld in een van deze twee groepen. Dit is de enige manier om te kunnen onderzoeken of een potentieel medicijn ALS kan afremmen en of er (ernstige) bijwerkingen zijn.

De start van een klinische studie met patiënten voor TW001 zal dus nog een tijd duren, ongeveer een jaar. Wij zullen u op de website van het ALS centrum Utrecht (www.als-centrum.nl) zo goed mogelijk op de hoogte houden. Meer informatie over het biotechnologie-bedrijf vindt u op www.treeway.nl

Het ALS Centrum zet zich actief in om door intensief wetenschappelijk onderzoek en internationale samenwerking meer te weten te komen over de oorzaak van ALS om zo snel mogelijk een behandeling te vinden voor ALS. Samenwerking met biotech bedrijven die potentiële effectieve therapie ontwikkelen is daarbij een belangrijke factor. Een nieuw initiatief van het ALS Centrum Nederland is TRICALS. Een platform dat ALS-patiënten, farmaceutische industrie en ALS Centra met elkaar verbindt. Vanaf 18 juni kunnen patiënten in Nederland zich op www.tricals.org aanmelden om op de hoogte te worden gehouden van nieuwe geneesmiddelenstudies.