Berichtgeving over Stichting ALS Nederland

Gepubliceerd op 9 oktober 2014

Het ALS Centrum Nederland is op de hoogte van de poging tot verduistering van de oud-directeur van de Stichting ALS Nederland. De Raad van Toezicht van de Stichting ALS Nederland heeft het ALS Centrum hierover tijdig geïnformeerd.    

De poging tot verduistering is door intern toezicht opgespoord en is snel en adequaat aangepakt door de Stichting ALS. Er is geen geld verloren gegaan. Het geld van donoren en mensen die zich voor ALS hebben ingezet wordt dus onverminderd besteed aan onderzoek naar ALS. De Stichting ALS heeft ons volledig geïnformeerd over het voorval en heeft adequaat gehandeld. Patiënten zijn en zullen niet de dupe worden van dit betreurenswaardige voorval. Wij werken onverminderd hard door om te komen tot een effectieve behandeling en een betere kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van mensen met ALS.