Blootstelling aan pesticiden en het risico op ALS – combinatie van risicofactoren oorzaak van ALS

Gepubliceerd op 13 mei 2016

Het Reformatorisch Dagblad heeft 11 mei bericht over een Amerikaans onderzoek naar blootstelling aan schadelijke stoffen, waaronder pesticiden, en het risico op ALS. Prof. dr. Jan Veldink heeft in dit artikel toelichting op het onderzoek gegeven.

Onderzoekers van de Universiteit van Michigan hebben in dit onderzoek gevonden dat blootstelling aan pesticiden de kans op de dodelijke spierziekte ALS mogelijk vergroot. De studie heeft gebruik gemaakt van bloedmonsters van 156 ALS-patiënten en 128 controlepersonen. In deze bloedmonsters is naar 122 verschillende schadelijke stoffen gezocht. Voor pesticiden vonden de onderzoekers dat ALS-patiënten hiervan vaker hogere niveaus in hun bloed hadden dan gezonde controlepersonen. Het gaat hierbij om oude types pesticiden, waarvan bekend is dat deze erg langzaam afbreken en dus lang in het lichaam blijven na blootstelling. Om deze reden zijn diverse van dit type pesticiden inmiddels verboden, zoals DDT. De nieuwe types pesticiden zijn niet gevonden in de bloedsamples. We weten daarom niet of deze nieuwe vormen een mogelijke risicofactor zijn.

Omdat de onderzoekers voor veel verschillende schadelijke stoffen hebben getest, is er nog steeds een kans dat hun bevinding op toeval berust. Jan Veldink, neuroloog en hoogleraar humane neurogenetica van het ALS Centrum Nederland en UMC Utrecht Hersencentrum: “Deze bevinding moet eerst bevestigd worden in nieuw onderzoek, voordat we blootstelling aan pesticiden als risicofactor voor ALS kunnen beschouwen. Dit is nu nog niet onomstotelijk vastgesteld. Daarnaast zal het altijd om een combinatie van risicofactoren gaan. ALS is een multifactoriële ziekte. Dat wil zeggen dat afwijkingen in verschillende genen in combinatie met waarschijnlijk meerdere omgevingsfactoren, zoals blootstelling aan schadelijke stoffen en leefstijl tot de ziekte leiden.”

Lees het artikel in het Reformatorisch Dagblad: Neuroloog: Dodelijke ziekte ALS heeft meerdere oorzaken

Doe mee aan ons onderzoek naar blootstelling aan schadelijke stoffen

Het ALS Centrum Nederland doet binnen de NMZ Biobank veel onderzoek naar risicofactoren voor ALS, waaronder mogelijke blootstelling aan giftige stoffen. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met ALS Centra in Italië en Ierland. Bent u ALS, PLS of PSMA-patiënt en heeft u de vragenlijsten nog niet ingevuld of heeft u nog geen bloed afgestaan voor ALS onderzoek? Meld u dan nu aan voor dit onderzoek of bel Hermieneke Vergunst, onderzoeksassistent van het ALS Centrum Nederland op 088-7555887.

Meer informatie

Lees ook het webartikel van het ALS Centrum met een overzicht van risicofactoren die zijn onderzocht.

De Britse MND Association heeft een Engelstalig webartikel over pesticide als mogelijke risicofactor voor ALS.

Risicofactoren zijn genetische aanleg (DNA) en leefstijl- en omgevingsfactoren

ALS wordt veroorzaakt door een combinatie van verschillende risicofactoren. Risicofactoren zijn genetische aanleg (DNA) en leefstijl- en omgevingsfactoren, waaronder blootstelling aan schadelijke stoffen. Image source: NHS National Genetics and Genomics Education Centre