Coronavirus (COVID-19) en ALS, PSMA en PLS

Gepubliceerd op 19 maart 2020

Lees hier de meest actuele berichtgeving over het coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) is zich ook in Nederland actief aan het verspreiden. Mensen met ALS, PSMA en PLS hebben geen grotere kans om besmet te raken dan een ander persoon, maar de gevolgen van een besmetting met het virus leveren extra risico op, wat kan leiden tot levensbedreigende situaties. Preventie is het allerbelangrijkste wat u zelf kunt doen.

Aansluitend bij het advies van het RIVM voor kwetsbare groepen, adviseert het ALS Centrum alle mensen met ALS, PSMA en PLS én hun huisgenoten zoveel mogelijk alle (sociale) contacten te mijden:

 • blijf thuis en ga niet de deur uit tenzij dit absoluut noodzakelijk is
 • laat geen bezoekers langskomen, ook niet als ze geen klachten hebben.
 • houd de standaard hygiënemaatregelen in acht:
  • was uw handen regelmatig
  • hoest en nies in de binnenkant van de elleboog; als dat kan
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg
  • was daarna uw handen
 • blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn, ook als dit uw huisgenoten betreft

Advies voor alle huisgenoten

Deze adviezen gelden dus niet alleen voor uzelf, maar voor alle huisgenoten. Blijf thuis en onderhoud contacten bijvoorbeeld via de telefoon, sociale media of via Whatsapp. Laat ook iemand anders dan uw eigen huisgenoten boodschappen doen en laat ze deze buiten de deur neerzetten. Als dat mogelijk is, laat ook liever door iemand anders uw huisdier uitlaten.

Dagelijkse verzorging

Veel mensen met ALS, PSMA en PLS zijn afhankelijk van dagelijkse verzorging door verzorgenden en verpleegkundigen (zoals thuiszorg). We begrijpen dat mensen zich zorgen maken over het risico op verspreiding van infectie via een zorgverlener. Het is belangrijk om te weten dat er strikte adviezen van het RIVM gelden voor alle thuiszorgorganisaties om het risico op verspreiding te voorkomen. Daarnaast kunnen mensen met ALS, PSMA en PLS waar mogelijk proberen met een zo klein mogelijk team te werken om zo het aantal mensen waarmee contact is te beperken. Maak hierover afspraken met uw zorgverleners. We begrijpen dat deze adviezen veel vragen van u en uw gezin. We realiseren ons ook dat u zorgen heeft. Het is in de komende periode belangrijk de risico’s op besmetting voor uzelf zo klein mogelijk te maken.

Meer informatie over het coronavirus (COVID-19)

Wekelijks online uur voor lotgenotencontact via ALS Patients Connected

Met het advies zoveel mogelijk alle (sociale) contacten te mijden, waarin sociale momenten wegvallen, voelen veel mensen een grote behoefte aan lotgenotencontact.

De patiëntenvereniging ALS Patients Connected houdt daarom elke maandag een online uur voor lotgenotencontact van 14:00 – 15:00. Mensen kunnen met elkaar communiceren via videobellen of chat. Het lotgenotencontact is open voor patiënten en hun directe naasten. Wil je ook meedoen? Om deel te kunnen nemen moet je lid zijn van ALS Patients Connected. Het lidmaatschap is gratis. Je kan je aanmelden voor het online lotgenotencontact door een email te sturen naar info@alspatientsconnected.com onder vermelding van “lotgenotencontact”.

Dit bericht is voor het laatst geüpdatet op donderdag 2 april