Cursus “Ademen en ademondersteuning bij ALS”

Gepubliceerd op 21 september 2016

Er is een nieuwe cursusbijeenkomst voor verpleegkundigen en verzorgenden: ‘Ademen en ademondersteuning bij ALS’. 

Deze interactieve cursus richt zich op de symptomen van respiratoire insufficiëntie en de gevolgen van toenemende zwakte van de ademhalingsspieren. De cursus gaat in op wat ademondersteuning inhoudt, op welke manier de patiënt bij zijn ademondersteuning begeleid kan worden, en wie hierbij betrokken is (zoals het CTB). Ook leert u airstacken, een belangrijke manier om de longinhoud van patiënten zoveel mogelijk te behouden.

De cursus duurt 2 uur en is specifiek bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgenden. Voorwaarde voor inschrijving is dat u de e-cursus ‘Introductie ALS’ heeft afgerond en het gratis minicollege Hoestbeweging heeft bekeken.

Deze cursus is ontwikkeld binnen het project ALS Kennisplatform gefinancierd door Stichting ALS Nederland.

Maandag 31 oktober 2016

Deze cursus wordt gegeven op maandag 31 oktober 2016 van 13.30 – 15.30 uur door logopedist Carine Roos (De Hoogstraat Revalidatie). De locatie is het UMC Utrecht.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen 50 euro per deelnemer.

Aanmelden

Voorwaarde voor deelname is het hebben afgerond van de gratis e-cursus “Introductie ALS” en het gratis minicollege Hoestbeweging. Aanmelden voor deze cursus kunt u via het aanmeldformulier. Er kunnen maximaal 20 cursisten deelnemen.

Flyer cursus Ademondersteuning bij ALS