Cursus “Laatste levensfase bij ALS”

Gepubliceerd op 25 februari 2017

Het ALS Centrum Nederland heeft een interactieve cursus ontwikkeld over een belangrijk thema in de zorg: ‘Laatste levensfase bij ALS’. Deze verdiepingscursus zal door verschillende ALS behandelteams gegeven worden. 

De interactieve cursus ‘Laatste levensfase bij ALS’ richt zich specifiek op het herkennen van de laatste levensfase bij ALS/PSMA en op het behandelen en begeleiden van een toenemende ademhalingszwakte in de laatste fase. Ook gaat deze cursus in op het beëindigen van de beademing en verschillende aspecten van de zorg in de laatste levensfase van de patiënt.

De cursus duurt 2 uur en is specifiek bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen. De cursus wordt alleen gegeven nadat elke deelnemer de e-cursus ‘Introductie ALS’ en het gratis minicollege Hoestbeweging heeft gevolgd.

De cursus is begin 2017 ter beschikking gesteld aan alle ALS behandelteams. Indien een thuiszorgmedewerker of team een cursus wenst, kan deze contact opnemen met het ALS behandelteam in hun regio. Het voordeel hiervan is dat de thuiszorgmedewerker meteen de zorg en behandeling van de eigen patiënten kan afstemmen met het ALS behandelteam.

Accreditatie

Het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals heeft 3 accreditatiepunten voor deze cursus toegekend voor verpleegkundigen en verzorgenden (categorieën: Kwaliteitsregister V&V, Scholing Neuro, Palliatieve Zorg, Revalidatie, Wijkverpleegkunde) (PE-online ID 259288).

Flyer_Verdiepingscursus_Laatste Levensfase bij ALS

Deze cursus is ontwikkeld binnen het project ALS Kennisplatform gefinancierd door Stichting ALS Nederland.