Coronavirus en dagelijkse verzorging

Gepubliceerd op 22 april 2020

Veel mensen met ALS, PSMA en PLS zijn afhankelijk van dagelijkse verzorging door verzorgenden en verpleegkundigen (zoals thuiszorg). We begrijpen heel goed dat mensen zich zorgen maken over de continuïteit van deze zorg en over het risico op verspreiding van infectie via een zorgverlener.

Hoewel er steeds meer maatregelen worden getroffen die hierin helpen, blijven sommige situaties lastig op te lossen en is niet altijd een eenvoudige oplossing voorhanden. We raden alle patiënten daarom aan om in nauw contact met uw revalidatiearts en zorgverleners te blijven. Deze kunnen extra begeleiding geven in deze ingewikkelde tijden.

Continuïteit van (thuis)zorg

De situatie met het coronavirus kan zorgen tot problemen met continuïteit van bijvoorbeeld thuiszorg. Er zijn allerlei maatregelen getroffen door de overheid om de impact hiervan te beperken. Op de website van Spierziekten Nederland vindt u alle informatie over de impact van corona op de zorg en wat uw mogelijkheden zijn om continuïteit te waarborgen.

Mocht het toch lastig zijn om de continuïteit te van uw zorg te waarborgen, of loopt de communicatie met het thuiszorgteam stroef? Neem dan contact op met de huisarts of het revalidatieteam. Zij kunnen u hierin ondersteunen.

Risico op verspreiding via uw zorgverlener

Thuiszorgmedewerkers zijn goed geïnformeerd over hygiënemaatregelen en komen niet als zij denken klachten te hebben. Ook gelden er er strikte adviezen van het RIVM. Het is dus mogelijk om veilige zorg te krijgen via de thuiszorg. Wanneer zorg ook door je huisgenoten uitgevoerd kan worden, heeft dat wel de voorkeur. Als dat niet mogelijk is, dan is het advies voor zorgverleners om beschermende materialen te gebruiken (zoals mondkapjes en handschoenen). Helaas zijn die middelen schaars en is het gebruik hiervan niet altijd mogelijk. Neem in alle gevallen zo goed mogelijk de hygiënemaatregelen in acht. Daarnaast kunnen mensen met ALS, PSMA en PLS waar mogelijk proberen met een zo klein mogelijk team te werken om zo het aantal mensen waarmee contact is te beperken. Maak hierover afspraken met uw zorgverleners.

Beschermingsmiddelen bij thuisbeademing
Verpleegkundigen van het CTB hebben vaak setjes beschermende materialen voor eigen gebruik, voor wanneer ze een patiënt die besmet is thuis moeten bezoeken. Bij handelingen zoals uitzuigen, airstacken en gebruik van een hoestmachine, moet men zo hygiënisch mogelijk te werk gaan om te voorkomen dat men met ziekteverwekkers in contact komt.

Beschermingsmiddelen bij zorg thuis
Professionele thuiszorgmedewerkers zullen beschermende materialen via hun werkgever moeten zien te krijgen. Zorgverleners die via hun werkgever op tekorten stuiten, kunnen materialen aanvragen door contact op te nemen met de Regionale Coördinatoren Persoonlijke Beschermingsmiddelen Corona van de GGD GHOR.

Voor PGB’ers en mantelzorgers is het verkrijgen van persoonlijke beschermingsmiddelen een stuk lastiger. Informatie en tips over wat er mogelijk is is te vinden op de website van Per Saldo.

Het ALS Centrum zet zich actief in een optimale situatie voor patiënten met ALS, PSMA en PLS te creëren. Helaas is voor alle partijen een schaarste aan middelen en is het dus niet altijd mogelijk deze materialen te verkrijgen.

Meer informatie over het coronavirus