Deelnemers gezocht voor Measure studie naar lichaamssamenstelling en calorieverbranding bij ALS

Gepubliceerd op 24 februari 2018

Al meer dan tien ALS-patiënten en controlepersonen zijn gemeten in de nieuwe Bodpod. Dit is een apparaat dat de lichaamssamenstelling meet in het kader van de Measure studie. Daarnaast wordt de Quark meting verricht, een meting naar de snelheid van calorieverbranding. Het ALS Centrum op het UMC Utrecht zoekt meer mensen met ALS die willen deelnemen aan deze Measure studie. 

Mensen met ALS zijn vaak al af gevallen voordat de diagnose wordt gesteld, zonder dat hun voedingspatroon is gewijzigd. De onderzoekers bestuderen waarom gewichtsverlies zo vaak voorkomt bij ALS.

Het doel van dit onderzoeksproject is om met behulp van de nieuwste apparatuur de mate van activiteit van de stofwisseling bij patiënten met ALS goed vast te leggen en te vergelijken met controlepersonen. Er wordt hierbij gekeken naar de verbranding van vetten en koolhydraten in de lichaamscellen. Daarnaast is aandacht voor opname van voedingsstoffen.

Door dit onderzoek komen we te weten of en bij welk deel van de patiënten de stofwisseling afwijkend is, en of dit een gevolg heeft voor het ziektebeloop. Vervolgens willen we te weten komen of een calorierijk dieet het ziektebeloop kan beïnvloeden en welke patiënten hier mogelijk baat bij kunnen hebben.

Metingen

ALS-patiënten komen nuchter naar het ziekenhuis voor de eerste meting. Daarna krijgen zij een glas drinken. Vervolgens wordt een volgende meting gedaan om te kijken hoe de verbranding is.

Deelnemen

Het ALS Centrum UMC Utrecht zoekt nog ALS-patiënten die aan deze studie willen deelnemen. Bent u ALS-patiënt wilt u deelnemen aan deze studie? U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier op onze website.

Lees meer over de Measure studie. Voor vragen kunt u contact opnemen met onderzoeksassistent Myrte Meyjes: m.meyjes@umcutrecht.nl

Dank

De Measure studie is mogelijk dankzij Stichting ALS Nederland. Zonder deze financiële steun zou dit onderzoek naar metabolisme bij ALS  niet mogelijk zijn.

Steun dit project!