Diagnostiek bij neuromusculaire aandoeningen met echografie

Gepubliceerd op 18 september 2017

Voor diagnostiek van spier-zenuwziekten (neuromusculaire aandoeningen) wordt vaak gebruik gemaakt van EMG (elektromyografisch) onderzoek. In het UMC Utrecht en AMC in Amsterdam kan naast neurologisch onderzoek en EMG, aanvullend een echo van de zenuwen worden gemaakt.

Diagnose

Voor veel spier-zenuwziekten is helaas nog geen effectieve behandeling, zoals bij ALS, PSMA en PLS. Polyneuropathie is een aandoening van de zenuweinden en dus van het perifere zenuwstelsel. Een klein deel van de polyneuropathieën is behandelbaar: CIDP (chronisch inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie) en MMN (multifocale motorische neuropathie). Met name MMN en sommige uitingsvormen van CIDP kunnen lijken op ALS/PSMA. Om te weten of een patiënt met spierzwakte een behandelbare vorm van polyneuropathie heeft en geen andere aandoening van het perifere zenuwstelsel, zoals PSMA, is optimale diagnostiek nodig. In het UMC Utrecht en AMC wordt daarom naast neurologisch onderzoek en EMG, aanvullend een echo van de zenuwen gemaakt om er zeker van te zijn dat een patiënt niet tot de kleine groep behoort met een behandelbare vorm van neuropathie.

Electromyografisch onderzoek (EMG)

Zenuwechografie

Stephan Goedee, neuroloog en klinisch neurofysioloog, onderzocht op het UMC Utrecht in hoeverre zenuwechografie een zinvolle toevoeging kan zijn in de diagnostiek van verschillende spier-zenuw aandoeningen. De diagnose van polyneuropathie berust grotendeels op het electromyografisch onderzoek (EMG). Met EMG kan het echter lastig zijn om vast te stellen of het om een behandelbare vorm van neuropathie gaat. Hoge-resolutie echografie van de perifere zenuwen kan hierbij helpen. Het onderzoek van Stephan Goedee toonde aan dat neurofysiologen met een verkort en praktisch echoprotocol betrouwbaar patiënten met een behandelbare vorm van polyneuropathie kunnen identificeren, zelfs bij een deel van de patiënten waarbij het EMG hier niet in slaagt. Vanwege de geringe belasting worden nu beide onderzoeken aangeboden aan alle patiënten die met spierzwakte en daarbij verdenking op mogelijk behandelbare polyneuropathie, voor een diagnose op de polikliniek neuromusculaire ziekten komen.

Proefschrift

Stephan Goedee heeft 27 september 2017 zijn succesvol zijn proefschrift verdedigd tegenover een commissie van experts.

Promotoren:

Prof. dr. Leonard van den Berg

Prof. dr. L.H. Visser

Co-promotoren:

Dr. W.L. van der Pol

Dr. J.T.H. van Asseldonk

Nederlandse samenvatting Proefschrift Goedee

Voor zijn onderzoek kreeg Stephan Goedee een subsidie van het Prinses Beatrix Spierfonds.