Disclaimer app ALS Naasten tips & info

 

Ondanks dat de makers hebben geprobeerd de informatie in de app ALS Naasten tips & info zoveel mogelijk actueel en compleet aan te leveren, staan het UMC Utrecht en de Stichting ALS Nederland er niet voor in dat de informatie compleet of actueel is. Deze app zoekt uit een database tips, informatie of complimenten die mogelijk relevant zijn voor de gebruiker van de app. Dit wordt gedaan aan de hand van de door de gebruiker ingevulde score over hoe het gaat.

De adviezen en tips zijn vrijblijvend en gebruik van deze app en het opvolgen van adviezen en tips vindt plaats op eigen risico. Het UMC Utrecht en de Stichting ALS Nederland zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de app. Het UMC Utrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze app of het opvolgen van adviezen of tips.

Deze app is geen medisch hulpmiddel en de gegeven adviezen en tips zijn geen behandeladviezen voor de gebruiker of de ALS patiënt in de omgeving van de gebruiker. Voor vragen of zorgen over een behandeling of je fysieke of mentale gesteldheid of de fysieke of mentale gesteldheid van de ALS patiënt in je omgeving dient je contact op te nemen met je behandelaar of zorgverlener.

Hoe gaan we om met je gegevens?

De app verwerkt de gegevens anoniem. Je hoeft je niet te identificeren met naam, mailadres of op welke manier dan ook.

De gegevens die door de gebruiker worden opgeslagen (de score op de “hoe gaat het met je?” vraag en de toelichting daarop) blijven op de telefoon van de gebruiker en worden niet naar UMC Utrecht, ALS Stichting Nederland of een andere partij gecommuniceerd, gedeeld of verspreid. Je score wordt enkel gebruikt om een passende tip te zoeken en wordt op geen enkele wijze opgeslagen of verspreid.

Downloaden

Je kunt de app ALS Naasten tips & info kosteloos downloaden in de Play store en de Apple store.