Project Mantelzorgers/ Informal caregivers

Het project Mantelzorgers (Informal caregivers) is een onderzoek dat zich richt om de beste manier te vinden voor het ondersteunen van mantelzorgers. Partners, familieleden en vrienden van een patiënt die veel zorg…

Project MinE: Innovatief genetisch onderzoek

Project MinE is het baanbrekende genetische onderzoek naar ALS op wereldwijde schaal. Het project draait om het verzamelen van genetische data van ALS-patiënten en controlepersonen en het “graven” (mining) in en vergelijken van…

Prospectieve ALS studie Nederland (PAN)

De Prospectieve ALS studie Nederland (PAN) is een grootschalig onderzoek naar de risicofactoren voor ALS, PSMA, PLS, Segmentale en Distale SMA en PBP. Leefstijl, voeding en blootstelling aan gevaarlijke stoffen worden vergeleken…