Verslag ALS Symposium 2016 Dublin

Het 27e International ALS/ MND symposium was van 7-9 december 2016 in Dublin. Meer dan 1100 onderzoekers, artsen, verpleegkundigen en paramedici wereldwijd presenteerden het beste onderzoek en de beste zorg voor ALS,…

Onderzoek naar stamceltherapie bij ALS

Het doel van stamceltherapie is om zieke of beschadigde weefsels en organen te ondersteunen en waar mogelijk te herstellen. Bij sommige soorten kanker wordt stamceltherapie al langere tijd ingezet. Gebruik ervan bij…

Onderzoeksgroep Prof. Jeroen Pasterkamp

Prof. dr. Jeroen Pasterkamp is hoogleraar Translationele neurowetenschappen bij het UMC Utrecht Hersencentrum, waar het ALS Centrum Nederland deel van uitmaakt. Zijn onderzoeksgroep bestudeert de onderliggende moleculaire mechanismes van het verlies van motorische…

Epidemiologisch onderzoek naar risicofactoren voor ALS, PSMA en PLS

ALS Centrum Nederland doet epidemiologisch onderzoek om risicofactoren voor ALS en de gerelateerde ziektes PSMA en PLS te vinden. We proberen uit te zoeken wie er door deze ziektes getroffen wordt en welke…

Euro-MOTOR: Europese samenwerking voor ALS onderzoek

Euro-MOTOR is een samenwerkingsproject tussen 15 Europese ALS centra. Binnen dit project doet men onderzoek naar de oorzaak van ALS door te kijken naar omgevingsfactoren, genetische factoren (DNA), eiwitten, RNA en metabolen. De Nederlandse PAN-studie valt ook binnen dit project.

Proefschriften

ALS Centrum Nederland heeft verschillende (arts-)onderzoekers in dienst. Deze hebben een universitaire studie afgerond en doen drie tot vier jaar onderzoek naar ALS onder begeleiding van de hoogleraren van het ALS Centrum….

Genetisch onderzoek bij het ALS Centrum

Het ALS Centrum doet wetenschappelijk onderzoek naar veranderingen (mutaties) in genen die een verhoogd risico op ALS, PSMA of PLS kunnen geven. Meer kennis over de genetische basis van deze motorneuron ziektes geeft…