Onderzoeksgroep Prof. Jeroen Pasterkamp

Prof. dr. Jeroen Pasterkamp is hoogleraar Translationele neurowetenschappen bij het UMC Utrecht Hersencentrum, waar het ALS Centrum Nederland deel van uitmaakt. Zijn onderzoeksgroep bestudeert de onderliggende moleculaire mechanismes van het verlies van motorische…

Epidemiologie van ALS

ALS komt alleen voor bij volwassenen, iets vaker bij mannen dan bij vrouwen. Jaarlijks krijgen zo’n 500 mensen in Nederland de diagnose ALS te horen. In totaal zijn er in Nederland ongeveer 1500…

Epidemiologisch onderzoek naar risicofactoren voor ALS, PSMA en PLS

ALS Centrum Nederland doet epidemiologisch onderzoek om risicofactoren voor ALS en de gerelateerde ziektes PSMA en PLS te vinden. We proberen uit te zoeken wie er door deze ziektes getroffen wordt en welke…

Euro-MOTOR: Europese samenwerking voor ALS onderzoek

Euro-MOTOR is een samenwerkingsproject tussen 15 Europese ALS centra. Binnen dit project doet men onderzoek naar de oorzaak van ALS door te kijken naar omgevingsfactoren, genetische factoren (DNA), eiwitten, RNA en metabolen. De Nederlandse PAN-studie valt ook binnen dit project.

Proefschriften

ALS Centrum Nederland heeft verschillende (arts-)onderzoekers in dienst. Deze hebben een universitaire studie afgerond en doen drie tot vier jaar onderzoek naar ALS onder begeleiding van de hoogleraren van het ALS Centrum….

Genetisch onderzoek bij het ALS Centrum

Het ALS Centrum doet wetenschappelijk onderzoek naar veranderingen (mutaties) in genen die een verhoogd risico op ALS, PSMA of PLS kunnen geven. Meer kennis over de genetische basis van deze motorneuron ziektes geeft…

Project MinE: Innovatief genetisch onderzoek

Project MinE is het baanbrekende genetische onderzoek naar ALS op wereldwijde schaal. Het project draait om het verzamelen van genetische data van ALS-patiënten en controlepersonen en het “graven” (mining) in en vergelijken van…