Eerste metingen Measure studie naar lichaamssamenstelling en calorieverbranding

Gepubliceerd op 20 april 2017

De eerste ALS-patiënten en controlepersonen zijn gemeten in de nieuwe Bodpod. Dit is een apparaat dat de lichaamssamenstelling meet in het kader van de Measure studie. Daarnaast wordt de Quark meting verricht, een meting naar de snelheid van calorieverbranding.

Stofwisseling

Aanleiding voor deze studie zijn bevindingen vanuit de PAN-studie die wijzen op een verhoogde stofwisseling bij ALS. Het doel van dit onderzoeksproject is om met behulp van de nieuwste apparatuur de mate van activiteit van de stofwisseling bij patiënten met ALS goed vast te leggen en te vergelijken met controlepersonen. Er wordt hierbij gekeken naar de verbranding van vetten en koolhydraten in de lichaamscellen. Daarnaast is aandacht voor opname van voedingsstoffen.

Door dit onderzoek komen we te weten of en bij welk deel van de patiënten de stofwisseling afwijkend is, en of dit een gevolg heeft voor het ziektebeloop. Vervolgens willen we te weten komen of een calorierijk dieet het ziektebeloop kan beïnvloeden en welke patiënten hier mogelijk baat bij kunnen hebben.

Metingen

ALS-patiënten komen nuchter naar het ziekenhuis voor de eerste meting. Daarna krijgen zij een glas drinken. Vervolgens wordt een volgende meting gedaan om te kijken hoe de verbranding is.

Deelnemen aan de studie

Het ALS Centrum UMC Utrecht zoekt nog ALS-patiënten die aan deze studie willen deelnemen. Bent u ALS-patiënt wilt u meer informatie over deze studie? Mail aub dan naar Myrte Meyjes, onderzoeksverpleegkundige via M.Meyjes@umcutrecht.nl

Lees meer over de Measure studie