Eerste virtuele cursus respiratoire functietesten bij ALS, PSMA en PLS

Gepubliceerd op 1 december 2020

Het ALS Centrum organiseerde in november succesvol een eerste virtuele cursus “Respiratoire functietesten en behandelmogelijkheden bij ALS, PSMA en PLS”. Aan de cursus, die vanwege het coronavirus virtueel werd georganiseerd, namen meer dan 30 zorgverleners deel. De cursus werd met een zeer positief beoordeeld en daarom is een nieuwe cursus gepland op dinsdag 23 maart 2021.

Scholing van zorgverleners is een belangrijk om de kwaliteit van zorg voor mensen met ALS, PSMA en PLS te optimaliseren. Vanwege het coronavirus was het al geruime tijd niet mogelijk om fysieke scholingen te organiseren. Om die reden heeft het ALS Centrum samen met Basalt Revalidatie de cursus “respiratoire functietesten bij ALS, PSMA en PLS” omgebouwd naar een virtuele scholing. Voor de cursus werden speciaal nieuwe instructiefilmpjes en presentaties opgenomen. Deelnemers werden aangemoedigd om binnen het eigen team te oefenen. Ook was er een videoconsult met de cursusleiders Jaap Bakers (fysiotherapeut, UMC Utrecht) en Michiel Biever (fysiotherapeut Basalt revalidatie) om eventuele vragen en knelpunten te bespreken.

Jaap Bakers, een van de twee ontwikkelaars van de cursus vertelt: “De nieuwe behandelrichtlijn fysiotherapie is recent gepubliceerd. Scholing over dit belangrijke onderwerp is daarom echt nodig. Omdat het bij functietesten gaat om het je vaardig maken van een handeling is een fysieke cursus eigenlijk het beste, maar dit gaat gewoon niet met het coronavirus. Bij de handelingen komen namelijk aerosolen vrij die mensen kunnen besmetten met het virus. Om de cursus wel mogelijk te maken kiezen we nu voor een zelfstudie in combinatie met een videoconsult. Voor de cursus in maart bieden we deelnemers ook de mogelijk zelf filmpjes op te sturen om zo de vaardigheid echt te kunnen toetsen.

Binnen het ALS, PSMA en PLS Kennisplatform verzorgt het ALS Centrum scholing aan zorgverleners van ALS-teams uit het ALS Zorgnetwerk en ontwikkelt e-cursussen voor zorgverleners en thuiszorgteams. Het ALS Kennisplatform wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting ALS Nederland