Elektromagnetische straling in de woonomgeving: geen risicofactor voor ALS

Gepubliceerd op 6 oktober 2014

Het ALS centrum heeft onderzocht of blootstelling aan elektromagnetische straling in de woonomgeving een oorzaak is voor het ontstaan van ALS. Eerder is gesuggereerd dat blootstelling aan elektromagnetische straling in beroepen, zoals bij elektriciens, een risicofactor zou kunnen vormen voor ALS. In de huidige studie is vastgesteld dat blootstelling aan deze straling vanuit de woonomgeving geen verhoogd risico op ALS geeft.

In dit onderzoek is geen verschil gevonden in afstand van de woning tot de hoogspanningslijnen tussen ALS-patiënten en controlepersonen. Dit betekent dat blootstelling aan elektromagnetische straling vanuit de woonomgeving geen verhoogd risico op ALS geeft. Daarnaast is ook gebleken dat blootstelling aan deze straling geen invloed heeft op de ziekteduur van ALS of de leeftijd waarop iemand ALS krijgt.

Van 1139 ALS-patiënten en 2864 controlepersonen, die sinds 2006 hebben meegedaan aan de Prospectieve ALS studie Nederland (PAN), werden huidige en historische adresgegevens verzameld en gekoppeld aan geografische punten in Nederland (geocodering). De PAN-studie gaat vanaf januari 2020 verder als de Biobank Neuromusculaire ziekten. Deze geografische punten konden vervolgens gelinkt worden aan een zeer gedetailleerde kaart van Nederland met daarop de precieze locaties van alle hoogspanningslijnen. De afstand tot een hoogspanningslijn staat gelijk aan de mate van blootstelling aan elektromagnetische straling. Voor elk woonadres van de ALS-patiënten en controlepersonen hebben we met deze afstandsberekening een mate van blootstelling aan elektromagnetische straling vastgesteld. Het risico op ALS werd vervolgens bepaald met statistische analyses.

Het verschil met de eerdere onderzoeksbevinding dat beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische straling een verhoogd risico op ALS geeft, kan verklaard worden door de mate van blootstelling. Meinie Seelen, arts-onderzoeker van het ALS Centrum: “In beroepen kan de blootstelling veel hoger zijn en daardoor wellicht wel een risico vormen voor ALS in vergelijking met de over het algemeen lagere blootstelling aan elektromagnetische straling in de woonomgeving. Bij beroepen waarbij men blootgesteld wordt aan elektromagnetische straling is vaak ook een risico op het krijgen van een elektrische schok. De resultaten uit het eerdere onderzoek over beroepsmatige blootstelling suggereren echter dat dit risico op een elektrische schok niet de verklaring is voor het verhoogde risico op ALS.”

Dit onderzoek is gepubliceerd in het internationale tijdschrift Neurology.

Klik hier voor meer resultaten van ALS onderzoek.

Doe mee aan ALS onderzoek

Bent u ALS, PLS of PSMA-patiënt en heeft u de vragenlijsten nog niet ingevuld of heeft u nog geen bloed afgestaan voor ALS onderzoek? Meld u dan nu aan voor het ALS onderzoek of bel Hermieneke Vergunst, onderzoeksassistent van het ALS Centrum Nederland op 088-7555887.